Knipsels met daarop de Naam van Allah

7979

Vraag:

Vaak vind ik flyers op de grond met aankondigingen. Sommige van deze aankondigingen bevatten één van de Namen van Allah. Als ik deze zou willen verzamelen (om te vernietigen), neemt dat veel tijd in beslag. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet toegestaan om papier op de grond te gooien waarin Allah (Zijn Naam) vermeld is. Dit is niet respectvol is richting Allah en Zijn Naam hierdoor niet wordt geëerd. Tot de plicht van de moslim die trots is op zijn religie en die de rituelen van zijn Heer respecteert met betrekking tot deze zaak, behoort het volgende:

Ten eerste:

Hij dient geen enkel stuk papier waarop de Naam van Allah staat met disrespect te behandelen door het op de grond te gooien, erop te zitten, te gebruiken om er voedsel uit te eten en ga zo maar door.

Ten tweede:

Hij dient zijn moslimbroeders te adviseren om geen papier weg te gooien waarop de Naam van Allah staat.

Ten derde:

Hij dient elk stuk papier op te pakken waarop de Naam van Allah vermeld wordt of een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem). Vervolgens dient hij dit te verbranden of te begraven in schoon grond, uit de buurt van waar de mensen lopen.

Hij hoeft niet naar elk stuk papier te kijken dat op de grond ligt om te zien wat daarin staat. Ook hoeft hij van de grond niet elk stuk papier op te pakken waar de Naam van Allah in staat. Dit zal teveel moeite zijn. Op hem rust slechts de plicht te doen waartoe hij in staat is, zonder zichzelf in moeilijkheden te brengen.

Hier volgen een aantal religieuze uitspraken van de geleerde over deze zaak:

Sheikh Ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Als het bekend is dat deze kranten een vers uit de Koran bevatten, Namen van Allah of overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem), dan is het niet toegestaan om deze kranten te gebruiken om er voedsel uit te eten, erop te zitten, etc. Dit is een vorm van minachting naar de Woorden van Allah, Zijn Namen en de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem).”

(Fataawa Noer calad-Darb, boekdeel 13, blz. 59)

De Permanente Commissie voor het geven van fatwa's werd gevraagd: “Wat is de plicht van de moslim omtrent zaken waarbij er papieren op straat en stoep zijn gegooid waarin Koranverzen en overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) vermeld staan?” Zij antwoordden: “Als blijkt dat het stuk papier een vers uit het Boek van Allah bevat, een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem), enige vermelding van Allah of van de Profeet (vrede zij met hem), of één van de Namen en Eigenschappen van Allah, dan moet hij het oprapen en verbranden of begraven in schone grond, daar waar geen mensen lopen. Hij dient het niet op de grond te gooien. Dit is niet respectvol tegenover het Boek van Allah.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'imah, boekdeel 3, blz. 42)

Ook werd de Commissie gevraagd: “Ik zie vaak knipsels uit kranten en tijdschriften op de weg en als ik ze onderzoek, bevatten deze stukken soms de Naam van Allah en Koranverzen. Als ik deze kranten en tijdschriften zie, moet ik dan stoppen om deze stukken te verzamelen terwijl ik rijd?” Zij antwoordden: “Als je papier op straat of elders ziet waarop de Naam van Allah staat of iets van de Koran, dan dien jij dit op te rapen en te verplaatsen van een plek van minachting naar een plek waar het zal worden beschermd. Of je verbrandt het.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'imah, boekdeel 3, blz. 40)

Ook werd hen gevraagd: “Moet ik door de straten lopen en deze verzen die op de grond zijn gegooid oprapen, terwijl mensen mij uitlachen? Wat moet ik doen om dit wijdverspreide kwaad te verwijderen?” Hierop antwoordden zij: “Ten eerste is het niet toegestaan voor de moslim om zijn goederen of koopwaar in papier te wikkelen die hoofdstukken of verzen uit de heilige Koran bevatten of overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). Of om papieren die dit soort zaken bevatten op straten, in buurten en onreine plaatsen weg te gooien. Dit is een vorm van disrespect en overtreding tegenover de heiligheid van de Koran, overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) en het gedenken van Allah. Ten tweede is het voldoende om zonde en schuld te vermijden door mensen te adviseren om de papieren niet op een minachtende manier te gebruiken en door hen te adviseren om dit niet in de prullenbakken te gooien of op de straten en ga zo maar door. Je bent niet verplicht om al deze dingen die verspreid op straat liggen op te rapen wanneer hier moeilijkheden mee gepaard gaan. Echter dien je alleen zaken op te rapen in hoeverre je hiertoe in staat bent, zonder jezelf in moeilijkheden te brengen.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'imah, boekdeel 4, blz. 74-75)

Het enige wat je hoeft te doen met betrekking tot dit onderwerp is dat waartoe je in staat. En wat gemakkelijk voor je is zonder het jezelf moeilijk te maken.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com