Krijg je beloning voor het lezen van overleveringen?

7215

Vraag:

Er zijn bewijzen bekend die spreken over de beloning die iemand kan verwerven voor het reciteren van de Koran. Kan men ook beloningen verkrijgen voor het lezen van overleveringen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, het lezen, leren en vergaren van kennis volgens de Koran en de Soennah bevatten vele beloningen. Kennis wordt namelijk verkregen van het Boek en de Soennah. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste onder jullie is degene die de Koran leert en deze verder onderwijst.”

(al-Boekhaarie)

Wat betreft het reciteren van de Koran, daar zijn vele overleveringen over bekend. De Profeet zei: “Reciteer de Koran. Waarlijk op de Dag des Oordeels zal hij (de Koran) voorspraak komen doen voor de zijnen (diegenen die de Koran in deze wereld reciteerden).”

(Moeslim)

De Profeet heeft ook gezegd: “Houd niemand van jullie ervan om naar Bathhaan (een vallei in Medina) te gaan en terug te komen met twee grote kamelen zonder enige zonde of verbreking van familiebanden?” Zij (de metgezellen) antwoordden: “Wij houden daar allemaal van, O Boodschapper van Allah.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Voorwaar, als één van jullie naar de moskee gaat en twee verzen leert van het Boek van Allah, dan is dat beter voor hem dan twee grote kamelen. En drie (verzen)zijn beter dan drie (kamelen), en vier (verzen) zijn beter dan vier (kamelen)en het aantal van de kamelen.”

(Moeslim)

Zoals de Profeet zei, duidt dit op de gunsten van het leren of reciteren van de Koran.

In een andere overlevering die Ibnoe Mascoed heeft verhaald zegt hij (vrede zij met hem): “Degene die één letter reciteert van de Koran zal een goede daad en tien goede daden gelijk daaraan ontvangen.”

(at-Tirmidhie)

Dit geldt ook voor de Soennah als een gelovige deze leert. Het lezen van de overleveringen en de lessen ervan bevatten grootse beloningen. Dit behoort namelijk tot het opdoen van kennis. De Profeet zei: “Wie een weg inslaat zoekende naar kennis, Allah zal voor hem een weg naar het Paradijs vergemakkelijken.”

(at-Tirmidhie)

Dit duidt erop dat het leren van kennis, het memoriseren van de overleveringen en het bestuderen ervan aanleiding is om het Paradijs binnen te treden en een reden is om te ontkomen aan het Hellevuur. De Profeet heeft gezegd: “Degene met wie Allah het goede voorheeft, (hem) geeft Hij begrip van de religie.”

Begrip hebben van de religie komt aan de hand van het Boek en de Soennah. En begrip hebben van de religie aan de hand van de Soennah is één van de bewijzen dat Allah, de Verhevene, het goede voorheeft met de dienaar. Ook is het begrip hebben van de Koran een bewijs daarvoor. En de bewijzen hiervoor zijn veel, alle lof zij Allah.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz (Fataawa Noer calaad-Darb, boekdeel 11, blz.1)