Leiding vragen voor de shaytaan

9216

Vraag:
Is het toegestaan leiding te vragen voor de shaytaan?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Dit is niet toegestaan aangezien zoiets in strijd is met de Wijsheid en Beschikking van Allah. Allah heeft namelijk geoordeeld dat Iblies (de Satan) in aanmerking komt voor de vervloeking tot aan de Dag der Opstanding.
En Allah weet het beter.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 72