Liefdadigheid is beter dan cOemrah

6055

Vraag:

Ik heb sommige Doecaat (uitnodigers naar de Islam) horen zeggen dat het uitgeven van liefdadigheid aan moslims die in geldnood verkeren – zoals degenen die honger lijden – beter is dan het verrichten van de cOemrah in de maand Ramadan. Wat is uw mening hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, dit klopt. Het uitgeven van liefdadigheid in tijden van nood en hevige honger, is beter dan het verrichten van de vrijwillige cOemrah. Het profijt van het verrichten van de cOemrah beperkt zich slechts tot de persoon zelf (die het verricht). Dit terwijl het uitgeven van liefdadigheid aan arme mensen die honger lijden, veel meer profijt kent. En wat meer profijt heeft is vanzelfsprekend beter dan wat minder profijt heeft.

Over het algemeen geldt dit voor alle behoeftige moslims. Echter hebben de behoeftige personen in het land (waar jij bent) meer recht (op liefdadigheid) dan de behoeftigen erbuiten.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com