Liefdadigheid

4799

Vraag:

Ik heb een Twitter account die ik gebruik voor Sadaqah Djaariyah (doorlopende liefdadigheid) namens mijn ouders (die beiden nog leven). Is dit soort liefdadigheid toegestaan of is hier iets mis mee?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Sadaqah Djaariyah is een Waqf (schenking) die genoemd wordt in de overlevering van Aboe Hoerayrah waarin de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als een man komt te overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: doorlopende liefdadigheid, baatvolle kennis en een rechtschape zoon die voor hem bidt.”

(Moeslim)

Volgens de Shariecah moet een Waqf bestaan uit twee zaken;het oorspronkelijke tastbare bezit en de voordelen ervan. Degene die de Waqf mogelijk heeft gemaakt dient het oorspronkelijke, tastbare bezit te 'bevriezen' omwille van Allah, de Verhevene. Niemand heeft het recht om dit te verkopen of weg te gooien. De voordelen houden datgene in wat het (de Waqf) produceert en hoe dit besteed moet worden, zoals in de schenking is bepaald.

In het Hanafie-boek al-Ikhtiyaar staat: “Dit betekent het bevriezen van het originele tastbare bezit, zodat het bezit van degene die dit mogelijk heeft gemaakt, de vruchten en winsten ervan uitgeeft in liefdadigheid.”

(al-Ikhtiyaar, boekdeel 3, blz. 40)

De wetsschool van Maalik beschrijft dit als volgt: “Het betekent dat men de voordelen ervan uitgeeft zolang die bestaan, en dit moet het bezit blijven van de schenker, ook in virtuele zin.”

(Sharh Moekhtasar Khaliel door al-Kharashie, boekdeel 7, blz. 78)

Al-Khatieb ash-Sharbienie zei: “De Waqf, in Shariecah termen, is een soort bevriezing van rijkdom of bezit waar geprofiteerd van kan worden door het oorspronkelijke tastbare ervan te behouden en de voordelen ervan te gebruiken op een toegestane wijze. Doorlopende liefdadigheid wordt door de geleerden geïnterpreteerd als Waqf volgens ar-Raafacie. Dit in tegenstelling tot andere soorten van liefdadigheid, waar degene die liefdadigheid ontvangt dit als bezit neemt. Zowel het originele tastbare bezit als de voordelen ervan, en de directe gevolgen. Profiteren van de voordelen komt zelden voor, ook al is dit opgenomen in de overlevering. Het is gepaster om liefdadigheid in de overlevering op te vatten als Waqf.”

(Moeghnie al-Moehtaadj boekdeel 3, blz. 522-523)

Al-Bahoeti al-Hanbali zei: “Waqf is wanneer een persoon volledige eigenaar is van een bezit, en de voordelen ervan toewijst aan een liefdadigheidsdoel, terwijl het originele, fysieke bezit van hem blijft.”

(Kashshaaf ul-Qinaac, boekdeel 4, blz. 240)

Het is duidelijk dat het toewijzen van een account op Facebook of Twitter of andere social media niet onder de noemer van een Waqf valt. Dit wordt eerder gezien als een vorm van liefdadigheid die beloning oplevert zolang deze voordelen er zijn en indien er enige Shariecah voordelen in zitten voor anderen. Dit is een doorlopende liefdadigheid in de taalkundige zin, maar niet in de technische zin. Dit is omdat een stichter van social media websites de pagina of account niet zelf bezit. Hij gebruikt slechts de voordelen van het account. In feite is het account een voordeel op zich dat geen tastbare essentie heeft. Het tastbare bezit in dit geval, zijn de enorme servers die de social media websites omvatten. En deze servers zijn bezit van het bedrijf, niet van de accounthouders.

We hopen dat Allah, de Verhevene, de beloning voor jou en jouw ouders zal bepalen voor alle goede zaken die je publiceert op de website. Wat belangrijk is in zulke kwesties, is in welke mate er voordelen aanwezig zijn in zulke zaken. Ongeacht of dit nu Waqf, doorlopende liefdadigheid of anders genoemd wordt. Wat belangrijk is, is dat het een voordelige inhoud heeft en je de beloning hiervoor zoekt bij Allah, de Verhevene.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

Privé: Liefdadigheid

5781