Liefde op afstand

16289

Vraag:

Als ik op afstand verliefd word op een meisje, ben ik dan zondig?

Antwoord:

De Islam probeert alle wegen die naar een zonde leiden te blokkeren. Tot deze wegen behoort ook dat iemand zijn hart en verstand verliest aan de liefde voor een vrouw. Vooral als de persoon niet voornemens is om met deze vrouw te trouwen. Daarom is het van belang dat een moslim zijn blik neerslaat en niet kijkt naar vrouwen die niet toegestaan zijn voor hem. Wat hierbij kan helpen is het vullen van de tijd met een toegestane vorm van liefde, zoals de liefde voor Allah.

Een hart dat gevuld is met de liefde voor Allah valt niet snel ten prooi aan een verkeerde vorm van liefde. Sheikh ul-Islaam Ibnoe Taymiyah zegt: “Als een hart slechts van Allah houdt en oprecht is in het geloven in Hem, dan zal het niet beproefd worden met de liefde voor een ander. Laat staan dat het te maken krijgt met al-cIshq (d.w.z. vurige, irrationele liefde). Het is vanwege een verminderde liefde voor Allah dat iemand te maken krijgt met al-cIshq. Dat is ook de reden waarom Yoesoef (vrede zij met hem) zich niet liet verleiden tot ontucht. Zijn liefde voor Allah was compleet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zo hielden Wij hem af van het slechte en het verdorvene. Waarlijk, hij is één van Onze (zuiver) toegewijde dienaren.”

(Soerat Yoesoef: 24)

Als de persoon alles heeft gedaan om niet verliefd te worden, maar buiten zijn schuld om toch hiermee te maken krijgt, dan treft hem geen blaam. Een voorbeeld hiervan is iemand die onbedoeld een glimp vangt van een vrouw waarop hij vervolgens verliefd wordt. Zo’n iemand kan niets worden verweten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

Wel moet iemand die buiten zijn schuld om verliefd wordt ernaar streven om zijn verliefdheid te overwinnen. Hij kan dit doen door zijn hart te vullen met de liefde voor Allah, het raadplegen van betrouwbare mensen en het vragen van hulp aan specialisten, zoals psychologen en therapeuten.

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Is liefde verboden?

Liefde voor iemand koesteren

Op zoek naar de ware