Lusteloosheid

9408

Vraag:

Wat is de beste oplossing voor het lusteloos zijn in het geloof? Een persoon werd na Allah te hebben gevreesd, lusteloos en las niet eens meer uit de Koran.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er zijn verschillende oorzaken voor lusteloosheid. Voordat er op dit probleem wordt ingegaan, dienen we stil te staan bij het vinden van de oorzaak. Er zijn verschillende manieren om de oorzaak te vinden en om te gaan met lusteloosheid. Sommige oorzaken zijn:

–       het hebben van een zwakke relatie met Allah

–       luiheid in het aanbidden

–       gezelschap houden van achteloze personen

–       afgeleid zijn door deze wereld en haar geneugten

–       niet nadenken over het einde van de wereld en de consequenties van het slecht voorbereid zijn om Allah te ontmoeten.

Er zijn verschillende manieren om te kunnen omgaan met een moslim die getroffen is door lusteloosheid in aanbidding, waaronder de volgende manieren:

1.     Het versterken van zijn band met zijn Heer door het lezen van de Koran en het overpeinzen van de betekenis. Hem de Grootsheid van Allah te laten inzien en realiseren middels de grootsheid van Zijn Boek. Nadenken over de grootsheid van Zijn Namen, Eigenschappen en Daden.

2.     Regelmatig laten verrichten van de vrijwillige gebeden en hierin volharden. Zelfs in kleine aantallen. Eén van de grootste redenen dat de moslim lusteloos wordt, is dat als hij begint met het verrichten van daden van aanbidding, hij in het begin veel doet. Dit is niet de manier van de Profeet (vrede zij met hem) en dit is niet wat hij zijn gemeenschap adviseerde te doen.

ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) beschreef zijn daden als ‘voortdurend’, d.w.z. doorgaand en onafgebroken. En de Profeet (vrede zij met hem) vertelde ons: “De meest geliefde daden bij Allah zijn die aanhoudend worden verricht, zelf als zij klein zijn.”

(al-Boekhaarie)

Als een moslim niet geteisterd wilt worden door lusteloosheid, laat hem dan streven naar het aanhoudend verrichten van een kleine daad, want dit is beter dan onregelmatig veel te doen.

3.     Vrome en actieve mensen vergezellen. Een actieve persoon zal jou actiever maken en luie mensen houden niet van actief gezelschap. Zoek dus naar actieve vrienden die ernaar streven om de Koran te memoriseren, om kennis op te doen en uitnodigen naar Allah. Vrienden zoals zij zullen jou aanmoedigen om te aanbidden en zullen jou de weg naar het goede laten zien.

4.     Lees boeken waarin verhalen worden verteld over actieve mensen, zodat jij goede voorbeelden zult hebben in jouw reis naar Allah. Bijvoorbeeld: ʿOeloewwul-Himmah door Sheikh Moehammad ibn Ismaaʿiel al-Moeqaddim, Salaahul-Oemmah fie ʿOeloewwil-Himmah door Sheikh Sayyid ʿAfaanie.

5.     Wij adviseren je om smeekbeden te maken, vooral in het laatste gedeelte van de nacht. Degene die zich richt tot zijn Heer en Zijn Hulp zoekt om standvastig te blijven in de aanbidding en om Hem te aanbidden, zal nooit in de steek gelaten worden.

Wij vragen Allah om jou te helpen bij datgene wat Hem tevreden stelt en om jou te leiden naar de beste houdingen, woorden en daden.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com