Mag je klappen en fluiten?

31016
Vraag:
Wat is het oordeel over het klappen en fluiten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Stel dat je op dit moment opstaat en begint te klappen en te fluiten, wat zouden we dan zeggen? Is hij gek geworden? De vraag is: “Om welke reden wordt het gedaan?”
Wat betreft het applaudisseren voor iemand die succes heeft behaald of omdat hij een goed antwoord heeft gegeven of iets dergelijks, hier is volgens mij niets mis mee.
Wat betreft het fluiten, daar heb ik persoonlijk een hekel aan, maar ik kan niet zeggen dat het Islamitisch gezien afkeurenswaardig is (Makroeh). Ik heb hier namelijk geen bewijs voor.
De volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem) zijn alleen van toepassing op het gebed: “Als jullie tijdens het gebed iets bemerken, dan zeggen de mannen SoebhaanAllaah en de vrouwen klappen in de handen.”
En de volgende Woorden van Allah betreffen de (valse) aanbidding van de veelgodenaanbidders bij het Heilige Huis (interpretatie van de betekenis):
“En hun Salaat (gebed) bij het Huis van Allah (de Kacbah) was niets dan gefluit en handgeklap. Ondergaat dan de foltering vanwege hetgeen waaraan jullie ongelovig waren.”
(Soerat al-Anfaal: 35)
Dus applaudisseren als aanmoediging voor iemand die boven de ander uitsteekt, daar is volgens mij niets mis mee. Wat betreft het fluiten, daar heb ik persoonlijk een hekel aan, maar ik heb geen bewijs om dit te verbieden. Al zou een persoon een bewijs van me vragen, dan kan ik dit niet geven.
Sheikh Mohammed Saalih ibn al-cOethaymien
(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 4, blz. 119)