Met wie zal de weduwe in het Paradijs zijn?

15892

Vraag:

In onze omgeving komt het veelvuldig voor dat wanneer een persoon komt te overlijden zijn echtgenote niet hertrouwt, maar bij haar ouders thuis blijft. Zij geloven namelijk dat zij de echtgenote zal zijn van haar overleden partner in het Hiernamaals. En hoe zit het dan wanneer zij wel meerdere huwelijken heeft gehad? Wiens echtgenote zal zij dan zijn in het Paradijs?

Antwoord:

Dit is een valse overtuiging. Jij dient deze personen te adviseren om Allah te vrezen. Op deze wijze verklaren zij namelijk iets dat toegestaan is verboden. Wanneer de vrouw haar echtgenoot verliest en haar wachtperiode vervolgens verstreken is, dan is het toegestaan voor haar om met een ander te trouwen. Wie dit verboden verklaart, heeft hiermee hetgeen wat Allah heeft toegestaan verboden verklaard. Het is dan ook niet toegestaan om de vrouw op te sluiten en haar te belemmeren in het huwelijk. Dit is onacceptabel, verboden en een vorm van onrecht aan het adres van de vrouw. Zij wordt immers ontnomen van één van haar rechten. Jij dient jouw familie, naasten en volk daarom te wijzen op de verderfelijkheid van deze overtuiging.

Wat betreft de tweede zaak, namelijk wanneer een vrouw meerdere huwelijken heeft gehad in het wereldse; wiens echtgenote zal zij dan zijn in het Hiernamaals? Er is een overlevering te vinden die door sommige geleerden als correct wordt beschouwd en door anderen als zwak wordt geclassificeerd waarin staat dat Oem Salamah de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hierover vroeg, waarna de hij (vrede zij met hem) zei: “Degene onder hen met het beste gedrag.”

Desondanks dient men mijns inziens zich te onthouden van het spitten hierin en deze zaak over te laten aan Allah. Het is immers niet toegestaan om te spitten in zaken met betrekking tot het Hiernamaals, tenzij hier tekstueel bewijs voor te vinden is dat authentiek en zonneklaar is.

En Allah weet het het best.

Sheikh Moehammad Moekhtaar ash-Shanqietie