Moment van avond-Adhkaar

7853

Vraag:

Moet de Adhkaar van de avond na het cAsr gebed of na het Maghrib gebed opgezegd worden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Adhkaar van de avond begint nadat de zon haar hoogtepunt passeert (aan het begin van het Dohr gebed) totdat de zon ondergaat aan het begin van de nacht. De Adhkaar van de ochtend begint vanaf het aanbreken van de dageraad, totdat de zon het hoogtepunt passeert. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…en prijs de Lof van jouw Heer vóór de zonsopgang en vóór haar ondergang…”

(Soerat TaaHaa: 130)

“En noem (de Namen van) jouw Heer in jezelf met nederigheid en vrees, en zonder luidruchtigheid van woorden, in de ochtend en in de avond…”

(Soerat al-Acraaf: 205)

“In de avond” houdt in: tussen cAsr en Maghrib.

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Prijs daarom de Glorie van Allah wanneer jullie (ergens) in de namiddag zijn en wanneer jullie (ergens) in de ochtend zijn. En aan Hem is alle lof in de hemelen en op de aarde, en in de avond en wanneer jullie (ergens) in de voormiddag zijn.”

(Soerat ar-Roem: 17-18)

En Allah is de Bron van alle Kracht. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

(Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 24, blz. 178) Islamqa.com