Momenten van Adhkaar

22122

Vraag:

Graag zou ik willen weten wat de tijden zijn van de ochtend en avond Adhkaar? Wanneer gaat de tijd in voor de Adhkaar bij het opstaan en wanneer begint de tijd voor de Adhkaar bij het slapen gaan? Ik heb de gewoonte om na het Fadjr gebed weer terug te gaan slapen. Moet ik in dit geval de ochtend Adhkaar verrichten, hoewel ik weet dat ik weer terug naar bed ga om te slapen?

Antwoord:

De Adhkaar (lofuitingen) van de ochtend beginnen vanaf het aanbreken van de dageraad, tot az-Zawaal (wanneer de zon afwijkt van haar hoogste stand in de hemel). De Adhkaar van de avond beginnen daarentegen vanaf het moment dat de zon ondergaat, totdat de helft van de nacht aanbreekt.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien werd de volgende vraag gesteld: "Wanneer mag men beginnen met de ochtend en avond Adhkaar?" Hij antwoordde:

"Zoals bekend is vangt de avond aan bij het ondergaan van de zon, en duurt deze tot aan de helft van de nacht. De ochtend breekt aan bij de dageraad en duurt voort tot az-Zawaal. Er zijn daden die alleen verricht kunnen worden na zonsondergang. Deze daden zijn te vinden in overleveringen, zoals: "Wie Aayat ul-Koersie in de avond reciteert" en "Wie in de avond de laatste twee verzen van Soerat al-Baqarah reciteert, dit zal voor hem voldoende zijn."

Kortom, datgene wat duidelijk verbonden is aan de avond, dient in de avond verricht te worden. En datgene wat onbegrensd is gelaten, biedt meer ruimte."

(Liqaa'aat ul-Baab il-Maftoeh)

Vele geleerden hebben de tijd voor de ochtend Adhkaar begrensd tussen het opkomen van al-Fadjr en zonsopgang en die van de avond tussen al-cAsr en zonsondergang.

De Adhkaar bij het wakker worden, worden (vanzelfsprekend) verricht op het moment dat je wakker wordt. Het bewijs hiervoor zijn de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): "Wanneer je opstaat, zeg dan: "Alle lof zij Degene die mijn lichaam gevrijwaard heeft, mijn ziel teruggeschonken heeft en het mij toestaat om Hem te gedenken."

(at-Tirmidhie en Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

De Adhkaar voor het slapengaan beginnen op het moment dat je op je bed ligt om te gaan slapen. Dit is op basis van een aantal correcte overleveringen die hierover terug te vinden zijn. Wanneer je na het Fadjr gebed wil gaan slapen, dan verdient het de voorkeur dat je de ochtend Adhkaar verricht voordat je weer gaat slapen. Word je echter wakker voor az-Zawaal, dan dien je deze Adhkaar te verrichten als je deze niet voor het slapengaan hebt verricht. Laat je dit volledig na, dan treft jou geen blaam. De Adhkaar zijn namelijk geen verplicht Soennah.

Islamweb.net