Na moslim worden je naam veranderen?

6951

Vraag:

Is het toegestaan voor iemand die de Islam heeft omarmd om zijn naam te veranderen?

Antwoord:

Als een ongelovige de Islam binnentreedt, is hij niet verplicht om zijn naam te veranderen, tenzij hij een onaangename of beledigende naam heeft. Zoals ‘Hazn’ wat verdrietig betekent of als de naam een aanduiding is van het aanbidden van een ander dan Allah, zoals ‘cAbd ul-Masieh (dienaar van de Messias/Christus)’ of ‘cAbd ul-Kacbah (dienaar van de Kacbah)’ of andere verboden namen. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) de namen van sommige mensen veranderde vanwege deze twee type (onplezierige, beledigende of verboden) namen.

Sheikh Saalih Ibn Fawzaan al-Fawzaan (al-Moentaqaa min Fataawa Sheikh Saalih al-Fawzaan, boekdeel 1, blz. 433-434, nr. 257)