Naar de plaats van het cIed-gebed gaan

3092

Vraag:

Ik heb gemerkt dat sommige mensen twee Rakacaat (gebedseenheden) verrichten wanneer zij naar het cIed-gebed komen, en sommigen beginnen met het zeggen van de Takbier (Allaahoe akbar, Allaahoe akbar, laa ilaaha illAllaah, Allaahoe akbar, wa lillaahil-Hamd). Wat is de islamitische regelgeving over deze zaken? Is er een verschil tussen het houden van de cIed-gebeden in de moskee en op de cIed-gebedsplaatsen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Soennah voor degenen die naar de cIed-gebedsplaatsen gaan om het cIed-gebed of het regengebed te verrichten, is dat men gaat zitten en Tahiyyat ul-Masdjid (twee gebedseenheden ter begroeting van de moskee) niet verricht. Want voor zover wij weten is er niet overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) of zijn metgezellen dit deden. Maar als het gebed wordt gehouden in de moskee, dan dient hij de Tahiyyat ul-Masdjid wel te verrichten. Dit vanwege de algemene toepasbaarheid van de overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als iemand van jullie de moskee betreedt, laat hem dan niet zitten totdat hij twee Rakacaat heeft gebeden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Wat voorgeschreven is voor degenen die gaan zitten en wachten op het cIed-gebed, is het veelvuldig reciteren van de Tahliel (het zeggen van: laa ilaaha illAllaah) en de Takbier (het zeggen van: Allaahoe akbar). Dit zijn namelijk de leuzen van deze (feest)dag, en dit is de Soennah voor iedereen die zich in of buiten de moskee bevindt, totdat de Khoetbah (preek) voorbij is. Als een persoon zichzelf bezighoudt met het reciteren van de Koran, dan is dat ook goed.

En Allah is de Bron van kracht.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz
(Kitaab Madjmoec ul-Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwicah, boekdeel 13, blz. 13)