Nachtmerries

114624

Vraag:

Betekent het zien van dode mensen in je dromen dat jouw dood nabij is? Wat dient een persoon te doen om van deze dromen af te komen?

Antwoord:

Deze en andere dromen die de gelovigen bang maken zijn afkomstig van de Shaytaan. De Shaytaan is constant bezig om angst en verdriet in de harten van de moslims te zaaien. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, de (slechte) geheime gesprekken zijn afkomstig van de Shaytaan, om degenen die geloven te bedroeven. Maar hij kan hen geen enkel kwaad berokkenen, behalve met de Toestemming van Allah.”

(Soerat al-Moedjadilah: 10)

Daarom heeft de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de moslim bevolen om drie keer aan zijn linkerkant te spuwen als hij een slechte droom ziet. Vervolgens dient hij drie keer te zeggen: “Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan en van het kwade dat ik zag.” Dan dient hij terug te slapen op de andere zijde dan de zijde waarop hij lag. Tot slot moet hij niemand vertellen over datgene wat hij heeft gezien. Als je een slechte droom krijgt, kan je terug gaan slapen als je wilt, maar je dient op de andere zijde te slapen dan daarvoor.

Als je toepast wat er hierboven vermeld wordt en jouw droom aan niemand vertelt, dan zal je er niet door geschaad worden.

Dus als iemand droomt over de dood is dit geen bewijs dat hij doodgaat. Integendeel, het is van de Shaytaan die wenst angst en verdriet in hem te zaaien. Dus laat hem toevlucht zoeken bij Allah en laat hem niet iedereen hiervan op de hoogte brengen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Islamiyyah, boekdeel 8, blz. 133)