Offeren als uiting van dank

5806

Vraag:

Ik ben vier jaar getrouwd en niet gezegend met kinderen. Alle lof zij Allah. Ik heb onlangs gehoord dat mijn vrouw zwanger is. Op advies van mijn vader heb ik twee dieren (als offer) geslacht en het vlees onder behoeftige moslims verdeeld. Dit alles slechts omwille van Allah namens mijn vrouw en mij. Wat is het Islamitisch oordeel hierover? Moge Allah u belonen met het goede.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als dit offer en het voeden van behoeftigen is gedaan als dankbetuiging aan Allah, dan is het toegestaan. Het voeden van mensen is namelijk een manier om het goede te doen. En Allah houdt van degene die het goede doet.

Als het offer echter als doel heeft om het slechte af te wenden en het goede te verkrijgen, dan is dit niet toegestaan. Dit is wat bij veel mensen bekend staat als offer (Fadwoe), omdat zij denken dat zij hiermee het slechte afwenden en het goede voortbrengen. Daarom doen zij dit als zij of hun geliefden te kampen krijgen met ongeluk of ziekte. In de Islam is een offer geen middel om dat wat Allah heeft voorbeschikt af te weren; het goede of het slechte.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz werd gevraagd over het slachten van een dier als een gebouw deels of geheel afgebouwd is. Hij antwoordde: “Dit onderwerp verdient verdere verdieping. Als de intentie van het slachten is om jezelf te beschermen tegen djinns of een andere intentie waarmee de eigenaar van de woning iets beoogt, zoals het te behouden of de inwoners ervan veilig te stellen, dan is het niet toegestaan. Het is een vorm van innovatie. Als het wordt gedaan voor de djinns, dan is dit grote Shirk omdat het een daad van aanbidding is die voor een ander dan Allah wordt verricht.

Als het echter wordt verricht als dankbetuiging voor de gunst die Allah heeft verleend, zoals het bereiken van het dak of het voltooien van de woning en de persoon hierom zijn familie en buren uitnodigt om dit te vieren, dan is hier niets op tegen. Dit is wat veel mensen doen als dankbetuiging voor de Gunst van Allah dat Hij hen in staat heeft gesteld een woning te bouwen en erin te wonen in plaats van het te huren. Soortgelijk is datgene dat sommige mensen doen als zij terugkomen van een reis. Zij nodigen familie en buren uit als een dank tegenover Allah voor hun veilige thuiskomst. Toen de Profeet (vrede zij met hem) terugkwam van een reis, offerde hij een kameel en nodigde de mensen uit om ervan te eten.”

(al-Boekhaarie)

(Madjmoec Fataawa ash-Sheikh ibn Baaz; boekdeel 5, blz. 388)

Sheikh Moehammad Saalih ibn ul-cOethaymien zei: “Dat wat sommige mensen doen als zij een nieuw huis gaan bewonen en een dier slachten en hun buren en familieleden uitnodigen, daar is niets op tegen zolang dit niet gepaard gaat met vervormde ideeën zoals op sommige plaatsen wordt gedaan. Bijvoorbeeld wanneer een persoon een nieuwe woning betrekt het eerste dat hij doet een schaap slachten is op de drempel, zodat het bloed erop valt. Zij beweren dat dit een djinn belet de woning te betreden. Dit is een verdorven gedachte die geen basis heeft in de Islam. Maar als een persoon slacht als een uiting van vreugde en blijdschap, dan is hier niets op tegen.”

(ash-Sharh ul-Moemtic; boekdeel 7, blz. 550-551)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com