Oorzaken van een zwak geloof

8259

Vraag:

Soms merk ik dat de mate van mijn geloof afneemt door toedoen van de Shaytaan. Kunt u mij een aantal adviezen geven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een persoon kan soms achteloos zijn. Dit kan er toe kan leiden dat zijn Imaan (geloof) afneemt. De oplossing hiervoor kan men verkrijgen door veelvuldig vergeving te vragen aan Allah en door Hem voortdurend te gedenken. Tevens dient een persoon de Koran te lezen en te overpeinzen. Dit zal het hart doen ontwaken van haar achteloosheid en sluimer. Daarnaast is het erg van belang om goede daden te verrichten.

Er is een aantal oorzaken voor een zwakke Imaan, waaronder:

1. Het achteloos zijn met betrekking tot de Namen en Eigenschappen van Allah. Wanneer je uit onwetendheid in deze achteloosheid verkeert, dan zal dit leiden tot een zwakke Imaan omdat jouw geloof hiermee incompleet is.

2. Het niet overpeinzen van de universele en religieuze Tekenen van Allah. Dit leidt ertoe dat het geloof van een persoon verzwakt of stagneert en niet meer toeneemt.

3. Het begaan van zonden. Deze hebben namelijk een enorme impact op het hart en mate van geloof van een persoon. Daarom heeft de Profeet (vrede zij met hem) ook gezegd: “Een ontuchtpleger pleegt geen ontucht, terwijl hij een (volmaakte) gelovige is.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

4. Het nalaten van goede daden. Dit is een reden voor afname van Imaan. Wanneer het een goede daad betreft die verplicht is en je laat deze na zonder geldig excuus, dan wordt jou dit aangerekend. Wanneer het geen verplichte daad betreft of je hebt een geldig excuus, dan wordt dit je niet aangerekend.

(Madjmoec Fataawa wa Rasaa’il van Sheikh ibn ul-cOethaymien, boekdeel 1, blz. 52)

Wij adviseren jou om de verzen in de Koran veelvuldig te lezen en te overpeinzen, want daarin bevindt zich een genezing voor het hart. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wij zenden (dat) van de koran neer wat genezing en barmhartigheid voor de gelovigen brengt.”

(Soerat al-Israa’: 82)

Ook adviseren wij jou om de verhalen van de Profeten te overpeinzen. Allah heeft deze verhalen namelijk neergezonden om het hart van de Profeet (vrede zij met hem) en de gelovigen te verstevigen.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En alles wat Wij jou vertellen over de berichten van de (eerdere) Boodschappers, is om jouw hart daarmee standvastig te maken. En hierin (d.w.z. in dit hoofdstuk van de Koran) is de Waarheid tot jou gekomen en een Vermaning en een Herinnering voor de gelovigen.”

(Soerat Hoed:120)

O Allah, maak het geloof bij ons geliefd en maak ongeloof, slechte zaken en zonden bij ons gehaat. Doe ons behoren tot de rechtgeleiden.

Islamqa.com