Opwarming van de aarde

11306

Vraag:

Wat zeggen de Islam en Koran over het grote probleem van de "opwarming van de aarde" die we vandaag de dag hebben? Men zegt dat de wereld zal smelten na enkele decennia en het erg gevaarlijk wordt. Bericht de wetenschap in de Koran ons hier iets over?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het probleem van de opwarming van de aarde is één van de meest serieuze milieuproblemen van onze tijd. Deskundigen hebben hier meerder conferenties aan gewijd en veel artikelen gepubliceerd over de gevolgen. Deze deskundigen wijten de stijging van de tempratuur aan de ophoping van gassen in de atmosfeer die veroorzaakt wordt door fabrieken, elektriciteitscentrales en autogassen. Dit heeft als gevolg dat de lucht- en oceaantempraturen stijgen en de ijskappen erdoor dreigen te smelten. En dit veroorzaakt overstromingen van het land wat de toekomst van sommige landen volledig kan veranderen en het klimaat van sommige uitgestrekte gebieden op aarde transformeert.

We vinden hier niets over in de Koran en de Soennah, behalve één overlevering. En datgene wat sommige geleerden die gespecialiseerd zijn in Shariecah en milieuwetenschappen zeggen over dit onderwerp. De meest prominente deskundigen in de wereld zijn het erover eens dat het Arabische schiereiland weer zal veranderen naar weiden en rivieren. Zij wijten dit aan een volledige verandering van het klimaat van de aarde en het smelten van de Arctische ijskappen, wat veroorzaakt wordt door de opwarming van de aarde.

We denken dat Arabië weer zal verworden tot weiden en rivieren en dit is zorgwekkend. Hier bestaat geen twijfel over. Maar we kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit echt zal gebeuren door het smelten van de ijskappen, omdat dit alleen bekend is bij Allah. Maar we noemen deze mening omdat het relevant is en ook benoemd wordt door een aantal deskundigen, zowel moslims als ongelovigen.

De overlevering die hierover gaat is verhaald door Aboe Hoerayrah die zegt dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Het Uur zal niet aanbreken, totdat het land van de Arabieren weer veranderd wordt naar weiden en rivieren."

(Moeslim)

Weiden verwijst naar uitgestrekt land met veel vegetatie.

1.     Dr. Zaghloul an-Nadjjaar zegt: "De overlevering is een wetenschappelijk wonder. Het beschrijft een natuurlijk feit dat de wetenschap niet begreep tot aan de twintigste eeuw, toen definitief bewijs werd getoond dat het Arabische schiereiland uit weiden en rivieren bestond in de vroegere tijden. Klimaatstudies hebben uitgewezen dat de dorre woestijn weer zal veranderen in weiden en rivieren. De aarde heeft in zijn lange geschiedenis klimatologische veranderingen meegemaakt, die geleidelijk gedurende lange periode van tijd tot tijd of plotseling en snel hebben plaatsgevonden.

Klimaatstudies hebben uitgewezen dat we in een nieuwe regenachtige periode terecht komen. Het bewijs hiervoor is de verschuiving van de ijskappen op het noordelijke halfrond naar het zuiden, en een opvallende merkbare daling in de winterperiodes.

Het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) verwees naar de ijstijden in deze overlevering “totdat het land van de Arabieren weer zal verworden tot weiden en rivieren” is bewijs voor zijn Profeetschap, en toont aan dat hij (vrede zij met hem) altijd verbonden was aan de Goddelijke Openbaringen, en onderwezen werd door de Schepper van de hemelen en de aarde.”

2.     Sheikh cAbdoel Madjied az-Zandaanie zei: "Professor Alfred Kroner, één van de meest bekende geologen in de wereld, woonde een geologische conferentie bij in het College van de Aardse wetenschappen in de Koning cAbdoel-cAziez universiteit. Ik zei tegen hem: "Heb je bewijs dat Arabië weer zal verworden tot weiden en rivieren?" Hij zei: "Ja, dit is welbekend bij ons en het is een wetenschappelijk feit. Geologen weten dit omdat wanneer je graaft in de gebieden je tekenen vindt die jou vertellen dat dit land eerder bestond uit weiden en rivieren. Hier zijn veel bewijzen van."

Ik zei tegen hem: "Heb je enig bewijs dat Arabië weer zal verworden tot weiden en rivieren?" Hij zei: "Dit is iets werkelijks en het is bewezen. Wij geologen weten, meten en berekenen dit. We kunnen ongeveer zeggen wanneer dit plaats zal vinden, en dit is niet ver weg, het is erg nabij." Ik zei: "Waarom?" Hij zei: "Omdat we in het verleden de geschiedenis van de aarde hebben bestudeerd en we hebben gezien dat het vele stadia passeert, en één ervan is de ijstijd. Wat betekent de ijstijd? Het betekent dat een groot deel van het zeewater verandert in ijs en zich verzamelt in de Noordpool. Vervolgens begint dit te verschuiven naar het zuiden, en als het verschoven is naar het zuiden zal het alles bedekken wat eronder ligt, en dan zal het klimaat van de aarde veranderen. Onder de klimaatveranderingen is de verandering die plaats zal vinden in Arabië, waar het weer koud wordt en Arabië een land wordt met de meeste regen en rivieren op de aarde."

Ik zei: "Kun je dit voor ons bevestigen?" Hij zei: "Ja, dit is een onontkoombaar feit." Ik zei tegen hem: "Luister. Wie heeft Mohammed (vrede zij met hem) hierover bericht? Dit is allemaal genoemd in een overlevering die staat in (Sahieh) Moeslim. Hij (vrede zij met hem) zei: "Het Uur zal niet aanbreken, totdat het land van de Arabieren weer veranderd wordt naar weiden en rivieren." Wie heeft Mohammed (vrede zij met hem) bericht dat Arabië ooit uit weiden en rivieren bestond?" Hij dacht na en zei: "De Romeinen." Ik zei tegen hem: "En wie heeft hem verteld dat Arabië weer zal verworden tot weiden en rivieren?" Hij dacht een moment na en zei vervolgens: "Degene die Boven is." Toen zei ik tegen hem: "Schrijf dat op. En hij schreef op zijn eigen hand: "Ik sta versteld van de wetenschappelijke feiten die ik gezien heb in de Koran en de Soennah. Feiten die wij niet konden bewijzen, tot de recentelijke moderne wetenschappelijke methodes. Dit geeft aan de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) deze kennis niet heeft verworven, behalve door Openbaring van Bovenaf."

Bij Allah, ik heb alleen twee en een halve uur met deze Duitse man doorgebracht, totdat hij dit allemaal zei. Deze gigant van onder de wetenschappers schreef dit op en keurde het goed, en dit geeft aan dat er één wetenschap is, één Waarheid en één God.”

En Allah weet het beste.

Islamqa.com