Overdag de Adhkaar voor het slapengaan

7299

Vraag:

Dienen de Adhkaar voor het slapengaan ook verricht te worden wanneer men overdag gaat slapen of geldt dit alleen in de avond?

Antwoord:

In de Naam van Allah. Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de beste der schepselen, diens familie, metgezellen en degenen die hem loyaal zijn. Voorts…

Wanneer men zich tot zijn slaapplaats wendt, is het voorgeschreven om de Adhkaar voor het slapengaan te verrichten. Ongeacht of dit nu ‘s avond of overdag gebeurt. Is het daarentegen zo dat men overdag voor korte duur gaat slapen en hij weinig tijd heeft, dan kan het wellicht moeilijk zijn om alle Adhkaar op te zeggen. Als hij zich dan beperkt tot enkele hiervan, dan is dit goed.

De Soennah is echter om ze allemaal op te zeggen. Wanneer men dan zegt: BismikAllaahoemma wadaʿtoe Djanbie wa bika arfaʿoeh (O Allah, in Uw Naam heb ik mijn zij neergelegd en middels U zal ik deze weer verheffen), dan heeft hij daadwerkelijk zijn zij (hiervoor) neergelegd, ongeacht of dit ‘s avonds of overdag gebeurt. Hetzelfde geldt voor de overige Adhkaar.

De islamitische Wetgeving heeft de Adhkaar dus voorgeschreven voor degene die gaat slapen. Het is dan ook niet overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) deze Adhkaar heeft beperkt tot het slapen in de avond. En het uitgangspunt is dat de teksten die een algemene strekking hebben ook algemeen van aard blijven.

En Allah weet het het best.

Sheikh Moehammad Moekhtaar ash-Shanqietie