Pokeren zonder geld

22013

Vraag:

Is het toegestaan om poker op het internet te spelen? Het gaat slechts om het spelen voor punten en niet voor echt geld.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

In al-Mawsoecat ul-cArabiyyat il-cAalamiyyah (het Arabische encyclopedie) staat: “Een kaartspel is een spel dat gebaseerd is op kans of vaardigheid. Het maakt gebruik van rechthoekige stukken karton waarop vormen en getallen zijn afgebeeld. Het is mogelijk om honderden spellen met speelkaarten te spelen. Verschillende mensen kunnen deelnemen aan kaartspellen. Het spel patience1 wordt door slechts één persoon gespeeld, casino door twee en Pinochle of Whist worden gespeeld door vier personen. Canasta heeft tussen de twee en zes spelers nodig. In het geval van poker, kan het worden gespeeld door wel tien personen. Er zijn ook andere (kaart) spellen die de voorkeur hebben bij spelers zoals Rummy, poker, blackjack, five hundred, pick it en dergelijke. Elk spel kent haar eigen systeem en regels.”

Als dit spel voor geld wordt gespeeld, dan is het gokken en dat is Haraam (verboden). Want het is niet toegestaan om geld (als prijs) aan te bieden, behalve in wedstrijden die door de Profeet (vrede zij met hem) werden genoemd toen hij zei: “Er mogen geen (geld)prijzen zijn behalve voor wedstrijden in boogschieten, kameelracen en paardracen.”

(at-Tirmidhie, an-Nasaa’ie, Aboe Daawoed, Ibn Maadjah,
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Sommige geleerden hebben hieraan alle (wedstrijden) toegevoegd die een bijdrage leveren aan het voeren van een tastbare en geestelijke vorm van inspanning en strijd (jihad) zoals; competities in het memoriseren van de Koran of de Soennah (d.w.z. de overleveringen) van de Profeet (vrede zij met hem), en vlieg- en vaarwedstrijden. Kaartspelen vallen niet binnen deze categorie.

Als het niet voor geld wordt gespeeld, dan is het nog steeds Haraam volgens een aantal geleerden. Want het (spel) is gebonden aan raden en vermoedens, wat lijkt op dobbelsteen (spelen). En spelen met dobbelstenen is Haraam vanwege de overlevering in Moeslim van Boeraydah ibn ul-Hoesayn waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie met dobbelstenen speelt, het is alsof hij zijn hand in het vlees en bloed van een varken dompelt.”

(Moeslim)

Aboe Daawoed en Ibn Maadjah overleverden van Aboe Moesa al-Ashcarie (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie met dobbelstenen speelt, is Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam.”

(Aboe Dawoed en Ibn Maadjah,
Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sahieh Aboe Daawoed)

Imam an-Nawawie zei in zijn uitleg op Moeslim (Sharh Moeslim): “De geleerden zeiden: “Nardashier betekent Nard (dobbelstenen). Nard is een Perzisch woord dat is gearabiseerd. Shier betekent zoet. Deze overlevering werd door ash-Shaaficie en een meerderheid van de geleerden als bewijs aangehaald dat het spelen met dobbelstenen Haraam is. Wat er wordt bedoeld met “alsof hij zijn hand in het vlees en bloed van een varken dompelt”, is alsof hij het eet. Dus het vergelijkt het verbod op dobbelstenen met het verbod op het eten van varkensvlees. En Allah weet het beste.”

(Sharh Sahieh Moeslim)

Ibn Hadjar al-Haythamie zei in Toehfat ul-Moehtaadj Sharh ul-Minhaadj: “Het is Haraam om met dobbelstenen te spelen volgens de correcte mening vanwege de overlevering in Moeslim:“Wie met dobbelstenen speelt, het is alsof hij zijn hand in het vlees en bloed van een varken dompelt.” En volgens een overlevering in Aboe Daawoed: (Hij) is Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam.” Dobbelsteenspellen zijn gebaseerd op vermoedens en raden wat naar veel dwaasheid en onzin leiden. Ar-Rafaacie zei: “Het punt hier is dat dobbelstenen een gevolgtrekking (Qiyaas) zijn voor alle andere spellen die erop lijken. Alles wat gebaseerd is op vermoedens en gissingen (wat lijkt op gokken) is Haraam. Dit omvat ook Kindjafah. Dit zijn kaarten waarop afbeeldingen staan.”

(Toefhat ul-Moehtaadj Sharh ul-Minhaadj)

De Permanente Commissie (van geleerden) heeft een fatwa uitgevaardigd waarin staat dat het Haraam is om kaarten te spelen. Zelfs als het niet voor geld is. Dit werd ook aangegeven in een fatwa van Sheikh Ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn). Zie Qadaayat ul-Lahw wat-Tarfieh (oordelen m.b.t. vermaak en recreatie) van Madoen Rashied, blz. 186.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

 

1.        Een bekend kaartspel dat voornamelijk op de computer wordt gespeeld.