Rampspoed als kwijtschelding voor de zonden

10515

Vraag:

Mijn vrouw verrichtte het gebed tot ze haar eerste kind kreeg. Hierna werd ze lui en beweerde dat elke vrouw die geboorte geeft, haar zonden vergeven zullen zijn vanwege de pijn tijdens de bevalling. Wat kunt u tegen haar zeggen?

Antwoord:

Dit is niet correct. Net zoals elk kind van Adam zal een vrouw, als haar iets treft aan pijn en rampspoed, worden beloond als zij geduldig op de beloning (van Allah) rekent. De Profeet (vrede zij met hem) gaf het voorbeeld van iets dat minder erg is dan dit (bevallen). Hij zei dat als een persoon door een doorn wordt geprikt, dit als een kwijtschelding (van zonden) geldt. Weet dat als een persoon geduldig rekent op de Beloning van Allah wanneer een rampspoed hem treft, hij hiervoor beloont zal worden. De rampspoed zal als een kwijtschelding zijn voor zijn zonden.

In alle gevallen zijn rampspoeden een kwijtschelding van de zonden. Als het gepaard gaat met geduld, zal de persoon voor zijn geduld tijdens de rampspoed worden beloond. Wanneer een vrouw bevalt, is er geen twijfel dat ze pijn en moeilijkheden ondergaat. Deze pijn is een kwijtschelding voor haar (zonden), en haar beloning en zegeningen zullen vermeerderen als ze deze (pijn) met geduld draagt en rekent op de Beloning van Allah.

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Madjallat ud-Dacwah, volume 1.789, blz. 61)