Religieuze teksten op uitnodigingskaarten

11369

Vraag:

Wat is het oordeel over uitnodigingskaarten voor een bruiloft en hoe zit het met het vermelden van de Basmalah (Bismillaah ir-Rahmaan ir-Rahiem), een Koranvers of een overlevering hierop?

Antwoord:

Alle lof zij de Heer der werelden en vrede en zegeningen zij met degene die gezonden is als een genade voor de werelden, diens familie, metgezellen en broeders tot aan de Dag des Oordeels. Voorts…

Qua religieus wetsoordeel zit er geen verschil tussen mondelinge uitspraken en uitspraken die schriftelijk vastgelegd worden. Het principe hierin luidt: Het schrijven is gelijk aan het spreken. Zo wordt er ook gezegd: “De pen is één van de twee tongen.”

Op grond hiervan is het daarom zo dat het schriftelijk uitnodigen voor een bruiloft gelijk staat aan een mondelinge uitnodiging en dus toegestaan is. Wanneer men echter een sterk vermoeden heeft dat deze uitnodigingskaarten – vanwege een gebrek aan religieuze afweer, of omdat men hier geen acht op slaat of om andere redenen – uiteindelijk in de prullenbakken en vuilnisbelten terecht komen, dan is het beter om geen Basmalah, Koranvers of overlevering hierop te vermelden. Uit vrees dat de Naam van Allah onteerd wordt op deze wijze.

Desondanks is het toegestaan om de Basmalah te vermelden, omdat de Profeet (vrede zij met hem) zijn brieven aanving met de Basmalah (zoals vermeld staat in Sahieh al-Boekhaarie) in navolging van de hoofdstukken uit de Koran die hiermee beginnen.

Degene die dit soort uitnodigingskaarten overhandigd krijgt, dient erover te waken dat deze niet terecht komen op plekken waar men zich van nature van afwendt. Uiteindelijk is hij hier namelijk verantwoordelijk voor en niet degene die deze heeft opgesteld.

De kennis ligt uiteindelijk bij Allah en onze laatste roep is: Alle lof zij de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met degene die gezonden is als een genade voor de werelden, diens familie, metgezellen en broeders tot aan de Dag des Oordeels.

Sheikh Moehammad ʿAli Ferkous