Roeqya voor kinderen

23450

Vraag:

Ik heb een dochtertje van één jaar en een paar maanden. Wanneer ik mijn dagelijkse ochtend- en avond Adhkaar heb afgerond, spuw ik licht op haar. Is dit toegestaan en is dit de correcte wijze hoe Roeqya verricht wordt voor een klein kind?

Antwoord:

De correcte manier voor het verrichten van preventieve Roeqya bij kinderen is de wijze waarop de Profeet (vrede zij met hem) dit deed bij zijn kleinkinderen al-Hasan en al-Hoesayn. Ibn ʿAbbaas zegt: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) had de gewoonte om toevlucht te zoeken (bij Allah) voor al-Hasan en al-Hoesayn, zeggende: “Jullie (voor)vader was gewoon om op deze wijze bescherming te zoeken voor zijn kinderen Ismaaʿiel en Ishaaq: “Aʿoedhoe bikalimaatillaahi taammah, min koelli Shaytaanin wa haammah, wa min koelli ʿAynin laammah.” (Ik zoek toevlucht bij de perfecte Woorden van Allah, van iedere duivel, giftig reptiel, en van ieder schadelijk oog)

(al-Boekhaarie)

Ibn Hadjar zegt: “De woorden: ‘wa haammah’ houden in: Een giftig reptiel.”

En de woorden: “Wa min koelli ʿAynin laammah: Hierover heeft al-Khattaabie gezegd: “Hiermee wordt gedoeld op elke ziekte en ramp die schadelijk is voor de mens, zoals krankzinnigheid en zwakzinnigheid.”

(Fath ul-Baarie, boekdeel 6, blz. 410)

Ook is het bij het verrichten van Roeqya voor de kinderen gewenst om al-Moeʿawwidhatayn (Soerat al-Falaq en Soerat an-Naas) over hen te reciteren en gedurende de recitatie over hun lichamen heen te vegen. Tevens is het mogelijk om dit (d.w.z. al-Moeʿawwidhatayn) in je handpalmen te reciteren, hier licht overheen te spuwen met lichte spetters aan speeksel en hier vervolgens over hun lichaam heen te vegen, tot daar waar de hand kan reiken. Een andere optie is om dit te reciteren in water en met dit water over hun lichaam te vegen of hen anders hiermee te wassen. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om aan de hand van deze twee hoofdstukken zijn toevlucht te zoeken tot Allah, zowel voor zichzelf als voor anderen.

Aboe Saʿied al-Khoedriy zegt: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was gewoon om toevlucht te zoeken (bij Allah) tegen de djinn en het boze oog van de mensen totdat al-Moeʿawwidhatayn werden geopenbaard. Nadat deze werden geopenbaard, nam hij dit en liet de rest achterwege.”

(at-Tirmidhie en authentiek bevonden door Sheikh al-Albaanie in Sahieh at-Tirmidhie)

Het spuwen met lichte spetters aan speeksel in combinatie met al-Moeʿawwidhatayn is onttrokken uit de leer van de Profeet (vrede zij met hem) voor het slapengaan. Hij had namelijk de gewoonte om deze te reciteren in zijn handpalmen en hier vervolgens in te spuwen om hierna over zijn reine lichaam heen te vegen. Nadat hij (vrede zij met hem) ziek werd deed ʿAa’ishah dit voor hem. Dit duidt erop dat het toegestaan is voor de moeder om na het reciteren van al-Moeʿawidhatayn in haar handpalmen te spuwen en hiermee vervolgens over het lichaam van het kind heen te wrijven. ʿAa’ishah zei: “Wanneer de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zich wendde tot zijn slaapplaats spuwde hij (vrede zij met hem) in zijn handpalmen middels “Qoel hoewAllaahoe Ahad” en al-Moeʿawidhatayn en veegde vervolgens hiermee zijn gezicht en alle overige plekken van zijn lichaam waar hij (vrede zij met hem) met zijn handen bij kon. Maar nadat de (lichamelijke) klachten zich voordeden, droeg hij (vrede zij met hem) mij op om dit voor hem te doen.”

(al-Boekhaarie)

Over het verrichten van de ochtend- en avond Adhkaar is het niet verhaald dat men dit voor de ander kan voordragen met de intentie van Roeqya. We adviseren je daarom om dit niet voort te zetten, maar je te beperken tot wat overgeleverd is op gezag van de Profeet (vrede zij met hem). Dit is voldoende aangezien de beste leiding die van Mohammed (vrede zij met hem) is.

Islamqa.com