Rouwen om de doden

18916

Vraag:

Is het toegestaan om te huilen om een overledene? En als het huilen gepaard gaat met weeklagen, het slaan op de wangen en het openscheuren van de kleding, zal de overledene hierdoor getroffen worden?

Antwoord:

Weeklagen en jammeren zijn beide verboden. Het openscheuren van kleding, het slaan op de wangen en soortgelijke handelingen zijn ook niet toegestaan. Dit wordt bevestigd in de overlevering waarin Ibn Mascoed verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Hij behoort niet tot ons, degene die zich op zijn wangen slaat, zijn kleding openscheurt en smeekt met een smeekbede uit de tijd van onwetendheid.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook is bevestigd dat de Profeet (vrede zij met hem) de weeklager en zijn toehoorders heeft vervloekt. In een authentieke overlevering wordt verhaald dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De overledene wordt gestraft in zijn graf vanwege het geweeklaag over hem.”

En in een andere overlevering staat: “De overledene wordt gestraft vanwege het gehuil van de familieleden om hem.”

En bij Allah ligt al het succes. Moge Allah vrede en zegeningen uitspreiden over onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa al-Mar’ah)