Scheiding tussen de mannen- en vrouwenruimte

13453

Vraag:

In de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) baden de vrouwen op dezelfde plek als de mannen. Maar tegenwoordig zien wij dat er in moskeeën een scheiding hiertussen wordt aangebracht. Hoe zit het hiermee?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De vrouwen in de tijd van de Profeet baden in dezelfde moskee als de mannen, zoals uit de bronnen valt op te maken. Zij baden achter de mannen. Imam Aboe Daawoed heeft in zijn boek ‘as-Soenan’ een hoofdstuk opgenomen met als titel ‘Het scheiden van de vrouwen en de mannen in de moskee’. Hierbij beriep hij zich op de overlevering van de Profeet waarin hij zei: “Konden wij maar deze deur vrijhouden voor de vrouwen.”

(Aboe Daawoed)

Naafic vertelde dat Ibnoe cOmar na het horen van deze woorden, deze deur tot aan zijn dood vermeed. Deze woorden van de Profeet geven duidelijk aan dat er een specifieke deur moet zijn speciaal voor de vrouwen, en dus ook een gebedsplaats voor de vrouwen.

Ook vertelt Oemmoe Salamah dat de vrouwen in de tijd van de Profeet na het verrichten van het gebed opstonden om de moskee te verlaten, terwijl de Profeet en de mannen voor een tijdje bleven zitten. Pas als de Profeet opstond, stonden ook de mannen op.

(al-Boekhaari)

Deze overlevering verbiedt het vermengen tussen mannen en vrouwen in de moskeeën.

Uit de voorgaande bewijzen valt duidelijk op te maken dat de vrouwen een eigen plek moeten hebben in de moskee en zich niet onder de mannen mogen begeven. Dat er in sommige landen moskeeën zijn waar de mannen en vrouwen zich onder elkaar vermengen en de vrouwen zelfs plaatsnemen in de rijen voor de mannen, is in strijd met de religieuze teksten.

Sheikh dr. cAbdoellaah ibn Mohammed at-Tayyaar