Smeekbeden verrichten in een andere taal

17130
Vraag:

Is het toegestaan om mijn smeekbeden in het Engels te verrichten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het verrichten van smeekbeden in het Engels of in andere talen is toegestaan buiten het gebed. Binnen het gebed is het niet toegestaan een andere taal te spreken dan het Arabisch. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden.

Iedere moslim dient zijn best te doen om de Arabische taal te gebruiken, in het bijzonder gedurende daden van aanbidding. En aangezien het verrichten van smeekbeden als een vorm van aanbidding binnen de Islam wordt beschouwd, bestaat er derhalve geen twijfel dat dit beter in het Arabisch gedaan kan worden.

Sheich cAbdoelkariem al-Khoedhayr

Mawsoecaat Fataawa al-Moecaasierah, blz. 479