Spelen met dobbelstenen

43103

Vraag:

Wat is het religieuze oordeel over het spelen met dobbelstenen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Soelaymaan ibnoe Boeraydah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie met dobbelstenen speelt, is alsof hij zijn hand ondergedompeld heeft in het vlees en bloed van een varken.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie zegt als uitleg op deze overlevering het volgende: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft het verbod op het spelen met dobbelstenen vergeleken met het verbod op het eten van varkensvlees.”

(Uitleg Sahieh Moeslim, boekdeel 15, blz. 16)

Aboe Moesa al-Ashcarie overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie met dobbelstenen speelt, is Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam.”

(al-Moewatta’ en Ahmad)

Hoewel de Sanad (keten) van deze overlevering is afgebroken, getuigt de overlevering in Sahieh Moeslim voor (de correcte betekenis van) deze overlevering.

cAbdoellaah Ibn Mascoed heeft gezegd: “Pas op voor deze twee gemarkeerde Ka’bas (oftewel dobbelstenen), waar een berisping op staat. Dit is namelijk een vorm van kansspel.”

Dit is overgeleverd door Imam al-Boekhaari in zijn boek: al-Adaab ul-Moefrad (1270) en correct bevonden door Sheikh al-Albaanie in Sahieh ul-Adaab il-Moefrad (958).

Naafic overlevert dat wanneer cAbdoellaah ibn cOmar iemand van zijn familie zag spelen met dobbelstenen, hij deze persoon een tik verkocht en vervolgens de dobbelstenen kapot maakte.

Sheikh al-Albaanie zegt hierover in Sahieh ul-Adaab il-Moefrad (960): “De keten hiervan is correct en de overlevering is Mawqoef1.”

Het is overgeleverd dat cAa’ishah te horen kreeg dat enkele huisgenoten van haar in het bezit waren van dobbelstenen, waarop zij zei: “Of de dobbelstenen gaan de deur uit of de eigenaar ervan.”

(al-Moewatta’ en Adaab ul-Moefrad)

Sheikh al- Albaanie zegt in Sahieh ul-Adaab il-Moefrad (961): De keten hiervan is Hasan en Mawqoef.

Imam Ibnoe cAbdilbarr zegt het volgende over de woorden van cAa’ishah: “Het feit dat cAa’ishah dit heeft veroordeeld, duidt erop dat zij in het bezit was van kennis over deze zaak. Zij heeft deze uitspraak dus niet gedaan op basis van haar eigen visie. Hetzelfde geldt voor cAbdoellaah ibnoe cOmar. Hij heeft degene die hiermee speelde een tik verkocht en de dobbelstenen kapot gemaakt, enkel en alleen omdat hij wist dat de Profeet (vrede zij met hem) dit had verboden.”

(Al-Istidhkaar, boekdeel 8, blz.460)

Sheikh ul-Islaam zegt in zijn Fataawaa het volgende: “Het spelen met dobbelstenen is volgens de vier imams Haraam (verboden), of het nu met of zonder inleg gebeurt. Sommige geleerden van de Shaaficie-wetschool hebben het toegestaan om hiermee te spelen, als er geen sprake is van inleg. Dit betreft volgens hen dan geen kansspel. Imam ash-Shaaficie zelf, de overgrote meerderheid van zijn volgelingen, Imam Ahmad, Imam Aboe Haniefah en de rest van de imams, zien het echter wel als verboden. Of er nu sprake is van inleg of niet.”

Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

  1. Een verbod op het spelen met dobbelstenen. De overlevering in Sahieh Moeslim volstaat al als bewijs hiervoor.
  2. De vrome voorgangers zagen het spelen met dobbelstenen als een vorm van kansspel en gokken, al zou dit zonder inleg van geld of iets dergelijks gebeuren. Is er wel een inleg, dan is het nog erger.
  3. De vrome voorgangers waren streng tegenover degene die zich hier schuldig aan maakte.

Het voorgaande toont ons aan dat het spelen met dobbelstenen religieus gezien verboden is. Het doet er in dit geval ook niet toe of er sprake is van inleg of niet.

Team al-Yaqeen

1. Mawqoef is datgene wat toegeschreven is aan een metgezel.