Tweede keer staren naar een vrouw

10579

Vraag:

Ik weet dat het absoluut verboden is om te staren naar vrouwen. Wanneer een vrouw voor een paar seconden per ongeluk mijn blik opvangt, dan gedenk ik het Bevel van Allah en kijk ik meteen weg. Mijn vraag is of ik, in die enkele seconden dat ik naar een vrouw kijk, zondig ben?

Ik las in het boek ‘al-Halaal wal-Haraam Fiel-Islaam’ van Yoesoef Qardaawie dat er in de Koran staat dat men zijn blik moet neerslaan, en dat de blik wordt gedefinieerd als “liefkozend met de ogen naar haar schoonheid kijken of lustgedachten hebben tijdens het kijken.” Alle lof zij Allah, is het nooit zover gekomen. Wel maak ik me zorgen om die paar seconden. Moge Allah u zegenen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Djarier ibn cAbdillaah zei: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) over de blik die men per ongeluk richt op een vrouw. Hij (vrede zij met hem) gaf mij het bevel om mijn blik af te wenden.”

(at-Tirmidhie)

Als toelichting op deze overlevering zei al-Moebaarakfoerie: “ ‘Onopzettelijk’ betekent dat zijn blik onbewust viel op een niet-Mahram vrouw. “…Hij (vrede zij met hem) gaf mij het bevel om mijn blik af te wenden”, betekent dat hij niet een tweede keer dient te kijken, want de eerste blik was onopzettelijk en zou vergeven worden, maar eventuele verdere blikken worden beschouwd als zondigen. En hij moet gehoor geven aan de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blikken moeten neerslaan…”

(Soerat an-Noer: 30)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “O cAli, laat een blik niet opvolgen door een andere (blik), want je zult vergeven worden voor de eerste, maar niet voor de tweede.”

(at-Tirmidhie)

In at-Toehfah zei hij: “De woorden “…laat een blik niet opvolgen door een andere (blik) …” betekenen dat men niet nog een keer moet kijken na de eerste blik. “…Je zult vergeven worden voor de eerste…” betekent dat je wordt vergeven als de eerste blik onopzettelijk was. En “…maar niet voor de tweede”,wil zeggen dat, omdat de tweede blik uit vrije keuze was, het jou zal worden aangerekend.”

Het is dus duidelijk dat het bewust kijken naar een niet-Mahram vrouw en het blijven kijken na een eerste onbedoelde blik, Haraam is. Ook is het verboden om te kijken naar welk lichaamsdeel van een vrouw dan ook. Ongeacht of je nu denkt dat ze mooi is of niet, of dat het seksuele verlangens oproept of niet, of dat het gepaard gaat met slechte gedachtes of niet, en of dit nu leidt tot immorele daden of niet.

We vragen Allah om jou en ons te beschermen tegen alle verboden daden. Allah is Degene Die leidt naar het rechte Pad.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com