Uiting om naar een overledene te verwijzen

5811
Vraag:
Wat is uw mening betreffende hetgeen wordt gezegd over een overleden persoon, namelijk: “Foelaan al-Marhoem?” Oftewel, hij de begenadigde.
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Er is niets mis met het zeggen hiervan. Deze woorden zijn namelijk bedoeld als blijk van optimisme en hoop. Het is niet bedoeld als berichtgeving over de toestand van de overledene.
Wat niet mag, is het zeggen van de volgende woorden: “Intaqala ilaa Rafieq il-Aclaa.” Oftewel: “Hij is vertrokken naar zijn Verheven Vriend (Allah).”
Sheikh Mohammed ibn al-cOethaymien
(Madjmoec Fataawaa ash-Sheikh Mohammad ibn al-cOethaymien boekdeel 3, blz. 85)