Uitleg van dromen

182920

Vraag:

Dien ik telkens bij het zien van een droom om een uitleg hiervan te vragen?

Antwoord:

Dromen kunnen opgedeeld worden in drie categorieën:

  1. Dromen die afkomstig zijn van de satan en bedoeld zijn om de persoon verdriet te bezorgen.
  2. Voorvallen en situaties uit het dagelijks leven die verwerkt worden in onze dromen. Deze worden ‘dagresten’ genoemd.
  3. Dromen die als goed en verblijdend opgevat kunnen worden.

Dromen behorende tot deze laatste categorie zijn vaak helder en duidelijk. Het komt weinig voor dat dit soort dromen behoefte hebben aan een uitleg. Een voorbeeld van een droom die wel om een uitleg vroeg, is de droom van de medegevangenen van de Profeet Yoesoef (vrede zij met hem). Wanneer een droom precies uitkomt hangt af van de Wil van Allah. Er is geen specifiek tijdsbestek aan verbonden.

Het laten uitleggen van dromen is een toegestane zaak, maar geen verplichting. Dus de persoon dient niet bij iedere droom naar een uitleg te zoeken. Wel is het belangrijk dat degene die hierover wordt geraadpleegd aan een bepaald profiel voldoet. Het uitleggen van dromen moet op een uiterst zorgvuldige en vakkundige manier gebeuren. Je kunt zelfs spreken van een gave die Allah aan bepaalde mensen schenkt. Dit zijn mensen die kennis hebben van de Koran en de Soennah en bij machte zijn om de betekenissen van beelden te ontrafelen.

Toen er tegen imam Maalik werd gezegd: “Kan iedereen dromen uitleggen?”, zei hij: “Met de Profeetschap wordt niet gespot. Het uitleggen van dromen wordt alleen gedaan door iemand die daarin bedreven is. Als hij iets goeds ziet, dan geeft hij dit door. En als hij iets slechts ziet, dan zegt hij het goede of anders zegt hij niets (…) (Ware) dromen maken deel uit van de Openbaring (d.w.z. ze vertonen gelijkenissen met de dromen van Profeten), dus er wordt niet gespot met (een zaak van) de Profeetschap.”

(at-Tamhied van Ibnoe cAbdil-Barr)

Ook zei imam Ibn ul-Qayyim in zijn boek ‘Zaad ul-Macaad’: “De wetenschap van het uitleggen van dromen is op waarheid gebaseerd en niet op valsheid. Want een ware droom vindt zijn oorsprong in de Openbaring en maakt deel uit van de Profeetschap. Vandaar dat hoe eerlijker iemand is, hoe betrouwbaarder zijn droom zal zijn. En hoe meer oprechtheid, vroomheid en kennis een uitlegger (van dromen) heeft, hoe correcter zijn uitleg (van dromen) zal zijn.”

Dus als iemand een droom heeft gezien en hij kent iemand die bij de mensen bekend staat als betrouwbaar en bedreven, dan kan hij deze benaderen voor een uitleg. Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden, is dat een uitlegger van dromen niet altijd in staat is om alles uit te leggen en soms zelfs fouten kan maken.

En Allah weet het het beste.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah