Vegen over het gezicht na een smeekbede

15876
Vraag:
Er is een enkeling te vinden die na het verrichten van een smeekgebed over zijn gezicht veegt met zijn handpalmen. Dienen wij dit veroordelen?
Antwoord:
Hieromtrent is niks terug te vinden in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Men dient degene die dit verricht hierover in te lichten. Wat wel overgeleverd is, is het heffen van de handen bij het verrichten van een smeekgebed. De overleveringen waarin melding wordt gedaan van het vegen over het gezicht na het verrichten van een smeekbede zijn allen zwak bevonden.
Sheich cAbdoelmoehsin bin Hammaad al-cAbbaad