Vermenigvuldiging van beloning

14045

Vraag:

Is het waar dat Sayyi’aat (slechte daden) worden vermenigvuldigd in de Ramadan? Is hetzelfde ook waar voor Hasanaat (goede daden)? En is hiervoor enig bewijs?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Jazeker. Zowel Hasanaat (goede daden) als Sayyi’aat (slechte daden) worden op bepaalde tijden en plaatsen vermenigvuldigd. Maar er is een verschil tussen de vermeerdering van Hasanaat en de vermeerdering van Sayyi’aat. Het vermeerderen van goede daden is zowel in hoeveelheid als in hoedanigheid. Een goede daad wordt vermenigvuldigd met tien of meer. Wat bedoeld wordt met hoedanigheid is dat de beloning grootser en uitgestrekter is.

Slechte daden worden alleen vermeerderd in hoedanigheid. De zonde dan groter en de bestraffing ernstiger. De slechte daad telt (slechts) voor één Sayyi’ah. En het kan niet voor meer gelden.

In ‘Mataalib Oelin-Noeha’ staat vermeld: “Hasanaat (goede daden) en Sayyi’aat (slechte daden) worden vermeerderd in specifieke plaatsen zoals in Mekka, Medina, Bayt ul-Maqdis (Jeruzalem) en moskeeën. En op specifieke tijden zoals op vrijdag, tijdens de heilige maanden en Ramadan. Over het vermeerderen van de Hasanaat verschillen de geleerden niet van mening.

Gaat het over het vermeerderen van Sayyi’aat, dan volgen sommige geleerden wat Ibn cAbbaas en Ibn Mascoed bedoelden met het ‘vermeerderen’ van de Sayyi’aat. Namelijk dat deze vermeerderd worden in hoedanigheid maar niet in hoeveelheid.”

(Mataalib Oelin-Noeha; boekdeel 2, blz. 385)

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah genadig met hem zijn) werd gevraagd: “Geldt het vasten als boetedoening voor zowel kleine als grote zonden? En is de zonde van een slechte daad erger in de Ramadan?”

Hij antwoordde: “Wat voor de moslim in de Ramadan en andere tijden is voorgeschreven, is te strijden tegen zijn Nafs (verlangende ziel) die neigt naar het kwade. Totdat het bedaard is en neigt naar het goede. Hij dient te strijden tegen Iblies, de vijand van Allah, tot hij veilig is van zijn kwaad en influisteringen.

In deze wereld houdt de moslim zich bezig met een grote voortdurende strijd tegen zijn eigen Nafs, zijn verlangens en de Shaytaan. Hij dient veelvuldig berouw te tonen en te allen tijde te smeken om vergiffenis. Maar de tijden variëren van elkaar.

De maand Ramadan is de beste maand van het jaar, want het is de maand van vergiffenis, genade en vrijwaring van het Vuur. Als de maand speciaal is en ook de plaats speciaal is, dan worden de zegeningen voor goede daden vermenigvuldigd en de slechte daden van zonden vermenigvuldigd. Een slechte daad die in de Ramadan wordt verricht, is zondiger dan op een andere tijd. Net zoals een daad van aanbidding in de Ramadan een grotere Beloning van Allah met zich meebrengt dan op een andere tijd. Dit omdat de Ramadan een grote status heeft.

Een daad van aanbidding tijdens deze maand is zeer deugdzaam en de beloning wordt veelvuldig vermenigvuldigd. En een zonde die tijdens deze maand wordt verricht is erger en ernstiger dan een zonde die tijdens een andere tijd wordt verricht. Een moslim dient alles uit deze gezegende maand te halen door het verrichten van daden van aanbidding, goede daden en het opgeven van slechte daden. Dit zodat Allah hem zal zegenen door het accepteren van zijn goede daden en hem zal helpen standvastig aan de waarheid vast te houden.

Maar een slechte daad geldt voor één Sayyi’ah en wordt niet vermenigvuldigd als het gaat om hoeveelheid. Niet in de Ramadan en ook niet in andere tijden. Echter kan een goede daad tien of meer keer worden vermenigvuldigd. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Wie met een goede daad komt, voor hem is er het tienvoudige daarvan (aan Beloning). En wie met een slechte daad komt, hij wordt slechts vergolden met het gelijke daaraan. En er zal hun geen onrecht worden aangedaan.”

(Soerat al-Ancaam: 160)

En er zijn veel soortgelijke verzen.

Zo worden ook in specifieke plaatsen zoals al-Haramayn (de twee Heilige Moskeeën in Mekka en Medina) daden veelvoudig vermenigvuldigd in hoeveelheid en hoedanigheid. Slechte daden worden niet vermenigvuldigd in hoeveelheid, maar wel in hoedanigheid als deze worden verricht op specifieke tijden of in specifieke plaatsen. Dit zoals hierboven vermeld. En Allah is de Bron van Kracht. “

(Madjmoec Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwicah; boekdeel 15, blz. 446)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zegt in ‘ash-Sharh ul-Moemtic’: “Zowel Hasanaat (goede daden) als Sayyi’aat (slechte daden) worden vermenigvuldigd als deze worden verricht op specifieke plaatsen en op specifieke tijden. Hasanaat (goede daden) worden vermenigvuldigd in hoeveelheid en hoedanigheid. Sayyi’aat (slechte daden) worden vermeerderd in hoedanigheid, maar niet in hoeveelheid. Dit omdat Allah in Soerat al-Ancaam, dat geopenbaard is in Mekka, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wie met een goede daad komt, voor hem is er het tienvoudige daarvan (aan Beloning). En wie met een slechte daad komt, hij wordt slechts vergolden met het gelijke daaraan. En er zal hun geen onrecht worden aangedaan.”

(Soerat al-Ancaam: 160)

En Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wie daarin ten onrechte (van de Waarheid) wenst af te wijken (d.w.z. zondigt), Wij zullen hem van een pijnlijke Bestraffing laten proeven.”

(Soerat al-Haddj: 25)

Allah zegt niet: “Wij zullen het voor hem vermeerderen.” Maar Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wij zullen hem van een pijnlijke Bestraffing laten proeven.”

(Soerat al-Haddj: 25)

Dus de manier waarop Sayyi’aat die in Mekka of Medina zijn verricht worden vermenigvuldigd, is de hoedanigheid.”

(ash-Sharh ul-Moemtic; boekdeel 7, blz. 262)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com