Verrichten van Qiyaam of het reciteren van de Koran?

3491

Vraag:

Wat is er beter als iemand opstaat gedurende de nacht; het verrichten van het gebed of het reciteren van de Koran?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het gebed is beter dan het reciteren van de Koran, buiten het gebed om. Dit is verklaard door de imams. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Hou je vast aan rechtschapenheid. Ook al ben je niet in staat alle goede daden te verrichten. Weet dat de beste daad het gebed is en niemand zijn Woedoe' (reinheid) behoudt behalve een gelovige.”

(Ibn Maadjah)

Als een persoon zich buiten het gebed om beter kan concentreren bij het lezen van de Koran, deze beter kan overpeinzen begrijpen, dan is het in zijn geval het beste om te doen waar hij de meeste baat bij ondervindt.

(Madjmoec ul-Fataawa Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah;boekdeel 23, blz. 62)

Islamqa.com