Versterken van je geloof

4277

Vraag:

Hoe kan een moslim een sterke gelovige worden die de Bevelen van Allah opvolgt en Zijn Bestraffing vreest?

Antwoord:

Een moslim wordt een trouwe gelovige als hij het Boek van Allah reciteert, bestudeert, de betekenis en regels overpeinst, de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) bestudeert en de details van de Islamitische wetgeving leert en ernaar handelt.

Hij dient zich te houden aan de correcte overtuiging, in zowel woord als daad. Ook dient hij te weten dat Allah, de Verhevene en Alwetende, hem ter verantwoording zal roepen op de Dag des Oordeels. En hem hierbij zal belonen voor zijn goede daden, en straffen voor zijn slechte daden.

Tenslotte dient een moslim zich te vergezellen met degene die bekend staat om deugdzaamheid en weg te blijven van de slechte personen.

Moge Allahs Vrede en Zegeningen zijn met Mohammed, diens familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa
(Fataawa Islamiyyah, boekdeel 8, blz. 346)