Vredesgroet afkorten in teksten

10290

Vraag:

Is het toegestaan om de (Arabische) letter Saad als afkorting te gebruiken in plaats van SallAllaahoe calayhi wa Sallam en waarom?1

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is van de Soennah om het volledig uit te schrijven, dus SallAllaahoe calayhi wa Sallam. Dit omdat het een smeekbede is en dus een daad van aanbidding. Het hardop uitspreken hiervan is ook een vorm van aanbidding.

Wanneer men de letter Saad of de letters Saad, Laam, cAyn en Miem symbolisch gebruikt, dan is dit geen vorm van een smeekbede en dus ook geen vorm van aanbidding. Ongeacht of het om een verklaring of om iets geschreven gaat.

Om deze reden werd het dan ook niet gebruikt door de eerste drie generaties, voor wie de Profeet (vrede zij met hem) heeft getuigd van goedheid en uitmuntendheid.

En het is Allah Die succes schenkt. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

Permanente commissie voor het geven van Fataawaa

  1. In Nederlandstalige teksten zien we vaak de afkorting 'vzmh', wat staat voor 'vrede zij met hem'. Hetzelfde oordeel als in deze Fatwa is hier ook op van toepassing. Red.