Waarom diegenen niet rechtstreeks naar het Paradijs gaan

14292

Vraag:

Waarom is het zo dat de mensen die Roeqya zoeken bij een ander, niet zullen behoren tot de 70.000 die het Paradijs zullen binnentreden zonder Rekenschap af te leggen? Is het fout om een ander te vragen Roeqya bij je te doen? Ik heb een probleem dat erg veel impact op mij heeft, echter heb ik het geduld niet en beschik ik niet over de vaardigheden om zelf Roeqya te verrichten, aangezien ik dit voor slechts een paar dagen volhoud en dan abrupt stop.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste is er verhaald van Ibn cAbbaas dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: "Zij zijn degenen die geen Roeqya van anderen vragen, noch geloven zij in (goede of slechte) voortekenen, noch laten zij zich brandmerken, en zij leggen hun vertrouwen (volledig) in hun Heer."

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Deze mensen zullen het Paradijs betreden zonder Rekenschap af te leggen vanwege de perfectie van hun Tawhied, hun volledige vertrouwen in Allah en hun onafhankelijkheid van de mensen.

Degenen die om Roeqya vragen bij anderen, behoren niet tot de zeventigduizend die het Paradijs zullen binnentreden zonder Rekenschap af te leggen, vanwege het tekort aan vertrouwen in Allah. Het vragen om Roeqya gaat gepaard met een bepaalde soort nederigheid en afhankelijkheid van een Raaqie (degene die de Roeqya verricht). En een onderdeel van het hebben van volledig vertrouwen en Tawhied is dat moslims anderen om niets moeten vragen.

cAwf ibn Maalik al-Ashdjacie zei: "We waren met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) met negen, acht of zeven (mensen) en hij (vrede zij met hem) zei: "Zullen jullie geen trouw zweren aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)?" We hadden onlangs trouw gezworen, dus zeiden wij: "We hebben trouw gezworen aan u, o Boodschapper van Allah." Hij (vrede zij met hem) zei: "Zullen jullie geen trouw zweren aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)?" Wij zeiden: "Wij hebben onlangs trouw aan u gezworen, o Boodschapper van Allah." Toen zei hij (vrede zij met hem): "Zullen jullie geen trouw zweren aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)?" We hielden onze handen op en zeiden: "We zweren u trouw, o Boodschapper van Allah. Vertel ons op welke basis wij aan u trouw moeten zweren." Hij (vrede zij met hem)zei: "Op basis dat je Allah aanbidt en geen deelgenoten aan Hem toekent, je de vijf dagelijkse gebeden verricht, Allah gehoorzaamt…" en hij (vrede zij met hem) fluisterde: "En je de mensen om niets zult vragen." En ik zag dat sommige van deze mensen een zweep lieten vallen en niemand vroegen om hen dit aan te reiken."

(Moeslim)

Ibn ul-Qayyim zei: "Deze mensen zullen het Paradijs binnentreden zonder Rekenschap af te leggen vanwege hun perfectie in hun Tawhied, daarom beschreef hij (vrede zij met hem) hen als mensen die anderen niet vragen om Roeqya voor hen te doen. Hij (vrede zij met hem) zei ook: "En zij leggen hun vertrouwen (volledig) in Allah." Vanwege hun complete vertrouwen in hun Heer, hun tevredenheid met Hem, hun geloof in Hem, hun welbehagen met Hem en het zoeken naar hetgeen zij behoeven bij Hem. Zij vragen geen andere mensen om iets, of dit nu om Roeqya gaat of om iets anders, en zij worden niet beïnvloed door voortekenen en bijgeloof wat hen ervan weerhoudt om dat te doen wat zij willen, omdat bijgeloof afbreuk doet aan Tawhied en het verzwakt."

(Zaad ul-Macaad, boekdeel 1, blz.475)

De geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s zeiden: "Wat bedoeld wordt is dat zij niet vragen aan anderen om Roeqya voor hen te doen, noch laten zij zich brandmerken. Ze leggen liever hun vertrouwen in Allah en vertrouwen erop dat Hij hen verlost van hun lijden en het slechte van hen afhoudt en hen dat brengt wat goed voor hen is."

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'imah, boekdeel 24, blz. 397)

Ten tweede is het zoeken van Roeqya bij een andere persoon niet Haraam, echter behoort dit niet tot het beste en het meest perfecte.

De geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s zeiden: "Een ander vragen om smeekbedes voor jou te verrichten en iemand vragen om Roeqya voor jou te verrichten is toegestaan, maar dit niet doen en deze dingen zelf doen zonder mensen om iets te vragen, is beter."

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'imah, boekdeel 24, blz. 261)

Sheikh ibn Baaz zei: "De overlevering geeft aan dat er niet om vragen beter is, net zoals jezelf niet te brandmerken beter is. Maar als het nodig is, dan is er niets mis mee om Roeqya te vragen of jezelf te brandmerken. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) cAa’ishah opdroeg om Roeqya te vragen vanwege een ziekte die haar getroffen had. En hij (vrede zij met hem) vertelde Asmaa’ bintoe Oemays, de moeder van de kinderen van Djacfaar ibnoe abie Taalib, Roeqya te zoeken voor hen. Dit geeft aan dat er niets mis mee is als men om Roeqya vraagt, wanneer dit nodig is."

(Madjmoecul-Fataawa Bin Baaz, boekdeel 25, blz. 118-119)

Ten derde geef je aan dat je niet over het geduld of de vaardigheden beschikt om Roeqya voor jezelf te verrichten. Het vragen om Roeqya is toegestaan, zoals hierboven staat beschreven, hoewel het verrichten van Roeqya geen (moeilijke) vaardigheden van jou vergt, en dit van hetzelfde niveau is als het verrichten van smeekbeden. En iedereen is in staat om zijn Heer aan te roepen en te vragen om genezing, dit is niet moeilijk. Iemand kan dus Roeqya voor zichzelf doen door het reciteren van Soerat al-Faatihah, of ieder ander vers uit de Heilige Koran, of smeekbedes waarvan bewezen is dat de Profeet (vrede zij met hem) ze gebruikte, zoals: "O, Allah, Heer van de mensheid, Degene die moeilijkheden verlicht, Genezing schenkt, want er is geen Genezer behalve U, een genezing die geen spoor van ziekte achterlaat."

(al-Boekhaarie)

Of: "Ik zoek toevlucht bij de perfecte Woorden van Allah, van iedere duivel, giftig reptiel, en van iedere slechte oog."

(al-Boekhaarie)

cOethmaan ibn abiel-cAas klaagde bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) over pijn die hij voelde in zijn lichaam sinds hij moslims was geworden. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei tegen hem: "Leg jouw hand op het lichaamsdeel wat pijn doet, en zeg drie keer: "In de Naam van Allah", en zeg vervolgens zeven keer: "Ik zoek toevlucht bij Allah en Zijn Macht van het kwaad dat ik ondervind en (wat) ik vrees."

(Moeslim en at-Tirmidhie)

At-Tirmidihie voegde hieraan toe: "Hij zei: "Ik deed dit en Allah nam de pijn waaraan ik leed weg, en ik vertel mijn familie en anderen nog steeds om dit te doen."

Wij vragen Allah om jou te genezen, een genezing die geen spoor van ziekte achterlaat.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com