Wanneer mag je niet slapen?

30640

Vraag:

Klopt het dat het afgeraden is om op bepaalde tijdstippen te slapen?

Antwoord:

Het is afgeraden om te slapen vóór het ʿIshaa’-gebed. Aboe Barzah vertelde dat de Profeet (vrede zij met hem) niet hield van het slapen vóór het ʿIshaa’-gebed en het praten daarna[1]. Dit omdat de kans aanwezig is dat vanwege het slapen het ʿIshaa’-gebed wordt gemist. Hetzelfde geldt ook voor iemand die daarna opblijft om te praten of iets anders te doen en niet op tijd naar bed gaat. Ook hij loopt het risico het Fadjr-gebed te missen.

Het tijdstip vóór het ʿIshaa’-gebed is het enige tijdstip dat afgeraden is. Uitspraken over andere tijdstippen waarop men ook niet mag slapen, zoals na al-Fadjr en na al-ʿAsr, berusten niet op correcte bewijzen.

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] Al-Boekhaarie en Moeslim.

 

Gerelateerde onderwerpen:

Bid jij Salaat ul-Fadjr op tijd?!

De positie die het gebed binnen de Islam inneemt

Hoeveel uur mag iemand slapen?