Wanneer spreken we over verspilling?

5236

Vraag:

We horen vaak dat verspilling van persoon tot persoon kan verschillen. Dit naargelang van iemands bezit. Klopt dit?

Antwoord:

Dit klopt. Verkwisten is namelijk een zaak die afhankelijk is. Hierbij draait het dus niet zozeer om de daad, maar om degene die deze begaat. Een voorbeeld hiervan is dat een arme vrouw sieraden aanschaft die normaliter aangeschaft worden door een rijke vrouw. Op deze wijze vervalt zij in verspilling. Zouden deze sieraden aangeschaft worden door een rijke vrouw, dan zou hierbij geen sprake zijn van verkwisting. In tegenstelling tot de arme vrouw.

Ook ingeval van eten en drinken verschillen de mensen wat betreft verspilling. Zo is een kleine eettafel voor de ene voldoende en voor de andere niet. Ook kan dit weer verschillen wanneer een persoon bezoek krijgt en hij deze persoon wil eren op een wijze die voor hem niet gebruikelijk is. Dit wordt in dit geval dan niet gezien als verspilling.

Kortom, verspilling hangt af van de persoon en niet van de daad. Dit omdat de mensen verschillen.

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-ʿOethaymien
(Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 34, blz. 88)