Wat is de positie van de geleerden?

7170
Vraag:
Wat is de positie van de geleerden binnen het geloof en wat zijn hun verdiensten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
De positie die de mensen van kennis innemen is een hoogstaande. Dit omdat zij de erfgenamen van de profeten (vrede zij met hen) zijn. Vandaar dat de verplichting op hen rust om kennis over te dragen en uit te nodigen naar Allah. Dit geldt voor anderen in mindere mate. Zij zijn op aarde zoals de sterren in de hemel. Zij zijn namelijk een leiding voor de mensen die in dwaling verkeren, tonen hen de waarheid en waarschuwen tegen het verwerpelijke. De gelijkenis van de geleerden is als de gelijkenis van onvruchtbaar grond die na het vallen van regen weer vruchten voortbrengt met de Wil van Allah.
Ook rust de plicht op de geleerden om goede daden te verrichten, zich te sieren met een hoogstaand karakter en te beschikken over goede omgangsvormen in meerdere mate dan de rest. Aangezien zij een voorbeeldfunctie vervullen en een toonbeeld zijn voor anderen, dienen zij de eerste te zijn die de Wetgeving praktiseren inzake gedrag en omgangsvormen.
En Allah weet het beste.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Fatawaa al-cOelamaa al-Balad il-Haraam