Wat is Zamzam water?

46978

Vraag:

Wat is de status van Zamzam water en wat zijn de deugden ervan? En waarom zijn de moslims zo gesteld op Zamzam water?

Antwoord:

Imaam Ibn ul-Qayyim al-Djawziyyah heeft gezegd: “Zamzam water is het beste en meest nobele van alle wateren, het hoogste in status, het dierbaarst bij de mensen en het meest kostbare en waardevolle voor hen. Het werd uitgegraven door Djibriel en het is het water waarmee Allah de dorst van Ismaaciel heeft gelest.”

Het is overgeleverd dat Aboe Dharr gedurende veertig dagen en nachten nabij de Kacbah en haar bekleding verbleef. Hij zat daar zonder voedsel of drank, alleen Zamzam water. De Profeet (vrede zij met hem) zei toen tegen Aboe Dharr: “Hoe lang ben je hier al?” Aboe Dharr zei: “Ik ben hier al dertig dagen en nachten.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie heeft jou gevoed?” Hij zei: “Ik heb niets anders gehad, behalve Zamzam water. En ik ben zo dik geworden, dat ik plooien van vet op mijn buik heb. Ik voel geen enkele vermoeidheid, zwakheid of honger en ik ben niet vermagerd.” De Profeet zei: “Waarlijk, het is gezegend, het is voedend voedsel.”

(Moeslim)

Andere geleerden, zoals al-Bazzaar en at-Tabaraanie in as-Saghier, voegden met hun eigen keten toe: “…en een genezing van ziekte.”

Djaabir ibn cAbdillaah overleverde dat de Profeet zei:“Het water van Zamzam is waar het voor gedronken wordt.”

(Ibn Maadjah)

De vrome voorgangers en de geleerden handelden naar deze overlevering. Toen cAbdoellaah ibn ul-Moebaarak de bedevaart verrichtte en bij Zamzam aankwam, zei hij: “O Allah, Ibnoe Abiel-Mawaalie vertelde ons van Mohammed ibn ul-Moenkadir via Djaabir, dat Uw Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het water van Zamzam is waar het voor gedronken wordt.” Ik drink het om de dorst op de Dag der Opstanding te weerhouden.”

(Ibnoe Abiel-Mawaalie is betrouwbaar, dus de Hadieth is Hasan)

Ibn ul-Qayyim zei: “Ik en enkele anderen probeerden op zoek te gaan naar genezing middels Zamzam water en we zagen wonderbaarlijke dingen. Ik zocht er genezing mee voor een aantal ziektes en ik was genezen met de Toestemming van Allah. Ik zag iemand die zichzelf ermee voedde voor een aantal dagen, een halve maand of langer, en hij had geen honger. Hij verrichtte samen met de andere mensen de Tawaaf zoals zij dat deden, en hij vertelde mij dat hij gedurende veertig dagen niets had gegeten of gedronken, behalve Zamzam water. En hij had de kracht om gemeenschap met zijn vrouw te hebben, te vasten en de Tawaaf vele malen uit te voeren.”

(Zaad ul-Macaad, boekdeel 4, blz. 319-320)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zei: “Je dient dus de intentie te hebben van wat je wilt bereiken met het drinken van dit water. Drink totdat je verzadigd bent. Vul je maag ermee tot aan de ribben, omdat dit water goed is.”

Er is een Hadieth overgeleverd met betrekking tot deze zaak: “Het verschil tussen de gelovigen en de hypocrieten, is dat de gelovigen zich vullen met het water van Zamzam.”

(Ibn Maadjah in al-Manaasik, 1017; al-Haakim, boekdeel 1, blz. 472)

Al-Boesayrie zei: “Dit is een keten die Sahieh is. De overleveraars zijn betrouwbaar.”

Dit komt omdat Zamzam water niet zoet is; het is een beetje zout. En de gelovige drinkt dit enigszins zoute water enkel uit geloof, in de overtuiging dat er Barakah (zegening) in zit. Wanneer hij zichzelf dus hiermee vult, dan is dat een teken van geloof.

(Sharh ul-Moemtic, boekdeel 7, blz. 377-379)

Wellicht heeft Allah dit water niet zoet gemaakt, zodat de mensen niet zullen vergeten dat de betekenis van het drinken ervan een daad van aanbidding is. Hoe dan ook, de smaak ervan is fijn en er is niets mis mee.

Wij vragen Allah om onze dorst te lessen met het waterbassin (al-Hawd) van Zijn Profeet, op de Dag van de grootste dorst. Moge Allah, de Verhevene, onze Profeet Mohammed zegenen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Munaddjid