Wat te doen wanneer de avond valt?

30577

Vraag:

Van jongs af aan is ons verteld dat bij het aanbreken van al-Maghrib de kinderen niet naar buiten moeten gaan om te spelen, omdat dat het tijdstip is waarop de djinns en duivels naar buiten komen om bezit te nemen van elk kind dat buiten speelt. Klopt dit?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is inderdaad een aantal authentieke overleveringen met betrekking tot deze etiquette verhaald. Zo is er bijvoorbeeld van Djaabir ibnoe cAbdillaah overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer de vleugels van de nacht zich uitspreiden – of als de avond valt – houd jullie kinderen dan binnen, want de duivels komen op dat moment naar buiten. En wanneer een deel van de nacht voorbij is, laat hen dan gaan. En sluit de deuren en noem de Naam van Allah, want de satan opent geen gesloten deur. En maak jullie waterzakken vast en noem de Naam van Allah, en bedek jullie vaten en noem de Naam van Allah, zelfs als je er alleen iets overheen zet, en doof jullie lampen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam an-Nawawie heeft dit opgenomen in een hoofdstuk getiteld: ‘Hoofdstuk over het bedekken van de vaten, sluiten van de waterzakken, vergrendelen van deuren, met vermelding van de Naam van Allah erover, het doven van haarden en lampen bij het slapen gaan, en het binnenhouden van de kinderen en het vee na al-Maghrib’.

Het is overgeleverd van Djaabir dat hij zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Laat jullie dieren en kinderen niet naar buiten gaan bij zonsondergang totdat het eerste gedeelte van de nacht voorbij is, want de duivels komen naar buiten wanneer de zon ondergaat, totdat het eerste gedeelte van de nacht voorbij is.”

(Moeslim)

Al-Haafidh ibnoe Hadjar zei met betrekking tot de eerste overlevering: “…de vleugels van de nacht…” verwijst naar wanneer de nacht aanbreekt nadat de zon is ondergegaan.

Over de woorden: “…laat hen dan gaan…” zei Ibn ul-Djawzie: “Op dat moment is er vrees voor kinderen, omdat de Nadjaasah (onzuiverheid) die de duivels zoeken meestal bij hen aanwezig is op dat moment, en de Dhikr (het gedenken van Allah) die de kinderen zou beschermen meestal afwezig is. En wanneer de satans zich verspreiden dan houden zij zich vast aan alles waar zij zich aan vast kunnen houden. Vandaar dat er op dat moment angst is voor de kinderen.”

De reden waarom zij zich verspreiden op dat tijdstip is omdat zij zich ‘s nachts meer kunnen verplaatsen dan gedurende de dag. De duisternis is namelijk bevorderlijker dan anders voor duivelse krachten die samenkomen.”

(Fath ul-Baarie, boekdeel 6, blz. 341)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Deze overlevering bevat een aantal vormen van goedheid en goede manieren die zowel de belangen van het wereldse als het Hiernamaals verbinden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft het uitvoeren van deze daden bevolen. (Deze daden) die zorgen voor veiligheid van het kwaad van de satan. En Allah heeft ervoor gezorgd dat al deze middelen veiligheid bieden tegen het kwaad van de duivel.

Hij (de satan) is niet in staat om de vaten te onthullen, de waterzakken los te maken, de deuren te openen of kinderen en anderen kwaad te doen wanneer deze manieren worden nageleefd. Dit is hetzelfde als wat er in de authentieke overlevering vermeld wordt. Namelijk dat wanneer een persoon ‘Bismillaah (in de Naam van Allah)’ zegt bij het betreden van zijn huis, de satan dan zegt: “Geen plek om te verblijven.” Dit wil zeggen; we hebben geen bevoegdheid om te overnachten bij deze mensen.

En als een man, wanneer hij geslachtsgemeenschap wil hebben met zijn vrouw, zegt: “In de Naam van Allah, o Allah, houd de satan weg van ons en houd de satan weg van wat U ons schenkt (aan nageslacht)”, dan zal dat een oorzaak zijn dat het kind veilig zal zijn van het kwaad van de satan. Dit is vergelijkbaar met deze overlevering die welbekend is onder de authentieke overleveringen.

Deze overlevering moedigt ons aan Allah te gedenken in deze gevallen en andere soortgelijke situaties. Onze metgezellen zeiden: “Het is aanbevolen om de Naam van Allah te noemen over alles wat belangrijk is en om Allah te prijzen aan het begin van alles wat belangrijk is, vanwege de welbekende overlevering die Hasan verklaard is.”

De woorden: “…vleugels van de nacht…” is een welbekende uitdrukking die verwijst naar de duisternis van de nacht. En er werd gezegd dat het verwijst naar wanneer de duisternis van de nacht komt. De woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “…houd jullie kinderen binnen…” wil zeggen: voorkom dat ze op dat tijdstip naar buiten gaan. En de woorden: “…want de duivels komen op dat moment naar buiten…” houden in dat er op dat moment de angst heerst dat kinderen wellicht blootgesteld worden aan het kwaad van de duivels, omdat er op dat moment velen van hen zijn. En Allah weet het het beste.”

(Sharh Sahieh Moeslim, boekdeel 13, blz. 185)

De Permanente Commissie voor het geven van Fataawa werd gevraagd: “In de authentieke overlevering die verhaald is door al-Boekhaarie staat: “Wanneer de vleugels van de nacht zich uitspreiden, of als de avond valt, houd jullie kinderen binnen.” Vervolgens staat er: “…en doof jullie lampen.” Houdt dit bevel een verplichting in? En als het aanbevolen is, wat is dan het bewijs dat het geen verplichting is?”

De Commissie antwoordde: “De bevelen die genoemd zijn in deze overlevering dienen volgens de meeste geleerden opgevat te worden als aanbevelingen en adviezen. Dit is onder meer de mening van Ibn Moeflih in ‘al-Foeroec’ (boekdeel 1, blz. 132) en al-Haafidh Ibn Hadjar in ‘Fath ul-Baarie’ (boekdeel 11, blz. 97).

En Allah weet het het beste.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 26, blz. 317)

Islamqa.com