Wat te zeggen tijdens Soedjoed ush-Shoekr

13432

Vraag:

Wat dient er gezegd te worden tijdens Soedjoed ush-Shoekr?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is geen specifieke smeekbede verhaald in de overleveringen met betrekking tot Soedjoed ush-Shoekr. Daarom hebben de geleerden gezegd dat wat gezegd moet worden tijdens Soedjoed ush-Shoekr, dezelfde Tasbieh (verheerlijking van Allah) en smeekbede is zoals gezegd wordt tijdens de knieling in het gebed. Wat men dus dient te zeggen is: “Soebhaana Rabbiy al-Aclaa (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste). Allaahoemma laka sadjadtoe, wa bika aamantoe wa laka aslamtoe. Sadjada wadjhie lilladhie khalaqahoe wa sawwarahoe wa shaqqa samcahoe wa basarahoe. Tabaaraka Allaahoe ahsan ul-Khaaliqien (O Allah, aan U betuig ik mijn eerbied, in U geloof ik en aan U geef ik me over. Mijn gezicht wierp zich aan de Ene Die het schiep, vormde, en het voorzag van gehoor en zicht. Gezegend zij Allah, de beste der scheppers).” Vervolgens kan hij een smeekbede verrichten als hij wil.

Ibnoe Qoedaamah zei: “De beschrijving, oordelen en voorwaarden van Soedjoed ush-Shoekr zijn hetzelfde als die voor Soedjoed ut-Tilaawah (prosternatie bij het reciteren van bepaalde Koranverzen).”

(al-Moeghnie, boekdeel 2, blz. 372)

En hij zei met betrekking tot Soedjoed ut-Tilaawah: “Hij zou in deze knieling moeten zeggen wat hij zegt tijdens de knieling in het gebed.”

(al-Moeghnie, boekdeel 2, blz. 362)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zei: “Soedjoed ush-Shoekr wordt gedaan naar aanleiding van een rampspoed die voork√≥men is of een zegen die een persoon is toegekomen. Het is als Soedjoed ut-Tilaawah buiten het gebed. Sommige geleerden zeiden dat de Woedoe’ en Takbier vereist zijn, en sommigen zeiden dat alleen de eerste Takbier vereist is. Vervolgens moet hij overgaan op de knieling en smeekbede verrichten na het zeggen van: “Soebhaana Rabbiy al-Aclaa (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste).”

(Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 1, blz. 205)

En Allah weet het het beste. Moge Allah vrede en zegenen zenden over onze Profeet Mohammed.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com