Wat zijn de prioriteiten bij het opdoen van kennis?

7560
Vraag:
Dient een Islamitische student te beginnen met het leren van de Koran of het lezen van Islamitisch literatuur?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Bij Allah, hij dient te beginnen met het leren van de Koran. Er gaat namelijk niets boven het leren van de Koran. Dit omdat de Koran het Woord van Allah is en het reciteren ervan een vorm van aanbidding is, alsmede het overpeinzen ervan, het ernaar handelen en het voor waar aannemen van zijn berichtgevingen.
De Koran is het Boek dat door Allah is neer gezonden en is beter dan welk ander boek dan ook. Men dient zich dus te storten op het leren van de edele Koran. Daarna kan er aandacht besteed worden aan de authentieke overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). Denk hierbij aan het boek cOemdat oel-Ahkaam van al-Haafidh cAbdoelghanie al-Maqdisie. Dit is een geweldig en beknopt boek. Vervolgens kan er overgegaan worden op boeken van geleerden op het gebied van cAqiedah en dergelijke.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien