Wetenschappelijke prestaties van de Islam

3727

Vraag:

Wat zijn de wetenschappelijke prestaties van de Islam?

Antwoord:

De grootste prestatie van de Islam is dat het de mens heeft bevrijd van het aanbidden van andere schepsels. En heeft aangezet tot het aanbidden van de Schepper van alle schepsels. Als een religieuze tekst is de Koran geen opsomming van uitvinden en ontdekkingen in dit leven. Echter is het een geopenbaard Boek dat helpt in het aanvullen, verlichten en geruststellen van de mensheid. Hiermee kan de mens een rol spelen in het ontwikkelen en beschaven van deze aarde. En men kan ermee de Tekenen van de schepping van Allah overpeinzen.

Het gevolg hiervan is dat moslims zich hebben gefocust op het bestuderen van dit universum en grote stappen hebben gezet op het gebied van medicijnen, astronomie, wiskunde, natuurwetenschappen, e.d.

Echter, de specifieke zaken van hun bijdrage hieraan valt niet in het vakgebied van de Islamitische geleerden. Wellicht zijn er betere bronnen om de rol van Islamitische wetenschappers uit te leggen. Zoals boeken die specifiek dit onderwerp als doel hebben. Iemand kan altijd terugkeren naar boeken die geschreven zijn door rechtvaardige niet-moslims over de prestaties van al-Khawarizmi in de wiskunde, Ibn Haytham in de natuurwetenschap en Ibn Nafies over de bloedsomloop, etc.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid