Wetschool volgen en weigeren te leren

4306

Vraag:

Wat dienen we te zeggen tegen de mensen die voortdurend één wetschool volgen en zeggen: “Wij zijn te zwak om bewijzen te volgen. Alleen geleerden volgen bewijzen aangezien zij deze kennen.”

Wat dient ons antwoord aan deze mensen te zijn die de religie leren kennen, maar slechts vanuit het perspectief van de Madhhab (wetschool)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

“De reguliere moslim die geen toegang heeft tot bewijzen of deze begrijpt op de manier zoals geleerden dat doen, zijn verplicht om één van de geleerden te raadplegen en te volgen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vraag het maar aan degenen die kennis hebben (van de eerdere boeken), indien jullie (het) niet weten.”

(Soerat an-Nahl: 43)

Voor degenen die het correcte oordeel in een kwestie echter wel kunnen verkrijgen door het bewijs te onderzoeken, is het niet toegestaan om (een geleerde) te volgen. Behalve als zij niet genoeg tijd hebben de zaak te onderzoeken. In dit geval vallen zij onder dezelfde regelgeving als de reguliere moslim die niet genoeg kennis heeft.”

(Sheikh cAbdoel-Kariem al-Khoedayr)

Er is niets mis met het leren van Fiqh (jurisprudentie) volgens één van de vier wetscholen, op voorwaarde dat men het bewijs volgt als het duidelijk wordt dat de wetschool iets zegt dat tegengesteld hieraan is. Gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) heeft namelijk voorrang op gehoorzaamheid aan een ander. Daarnaast is het noodzakelijk om een goede houding te hebben tegenover een andere wetschool en geen sektarische houding tegenover hen aan te nemen. De waarheid dient het doel te zijn. En men dient de meningen en inspanningen (Idjtihaad) van de geleerden te respecteren. Hij dient zaken op een beschaafde manier te bespreken om de waarheid te verkrijgen en mensen op een vriendelijke manier te adviseren, als hij denkt dat zij zich vergissen.

Het is verkeerd voor een persoon om niet te leren, terwijl hij hiertoe wel in staat is, slechts vanwege de stelling dat alleen geleerden in staat zijn bewijzen te begrijpen. Ook zeggen we niet aan degene die niet in staat is om Idjtihaad (rechtsvinding) toe te passen dat hij oordelen moet onttrekken uit de teksten, terwijl hij hiertoe niet eens in staat is en de principes niet begrijpt. Anders zal er chaos heersen.

We zeggen wel dat als je kennis en begrip hebt, je minstens het argument en bewijs moet kennen van de imam (die je volgt), zodat je de connectie met de Koran en Soennah ziet. En dat je volgt met een bepaalde mate van inzicht en niet slechts als blinde volger.

En Allah is de Bron van Kracht en de Gids naar het Rechte Pad.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid