Het dodengebed bij het graf doen

9572

Vraag:

Is het toegestaan voor mij om, wanneer ik het graf van mijn vader bezoek, het dodengebed voor hem te verrichten zodat hij begenadigd wordt? En als de overledene een Moeshaf (de Koran) heeft nagelaten, zal hij dan daarvoor beloond worden wanneer zijn kinderen eruit lezen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als je het dodengebed voor je vader al verricht hebt met de mensen, dan is het niet nodig om dit gebed te herhalen. Wat je wel kunt doen is zijn graf bezoeken en smeekbeden voor hem verrichten. Wanneer je aankomt op de begraafplaats dien je de bewoners van de graven te begroeten met de Salaam, en smeekbeden voor hen en je vader te verrichten. Want de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Bezoek de graven, want zij zullen jullie herinneren aan het Hiernamaals.”

De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon zijn metgezellen te leren om het volgende te zeggen wanneer zij de graven bezochten: “As-Salaamoe calaykoem Ahl ud-Diyaar min al-Moeslimiena wal-Moe’minien. Wa innaa inshaa’Allaahoe bikoem laahiqoen. Yarhamoellaah ul-Moestaqdimiena minnaa wal-Moesta’khirien. Nas’aloellaaha lanaa wa lakoem ul-cAafiyah.” (Vrede zij met jullie, bewoners van deze verblijfplaats, vanonder de moslims en de gelovigen. Met Allahs Wil zullen wij met jullie herenigd worden. Moge Allah Genade hebben over degenen die ons zijn voorgegaan en degenen die later zullen volgen. Wij vragen Allah om ons en jullie veiligheid te schenken.)

Je kunt de bewoners van de graven en jouw vader dus begroeten, en bidden (smeken) om vergeving en genade voor hem. Als je het dodengebed al eens verricht hebt voor je vader, dan is het niet nodig om dit te herhalen.

Maar als je het dodengebed voor hem niet hebt kunnen verrichten met de mensen, dan is het mogelijk om zijn graf te bezoeken en het dodengebed alsnog voor hem te verrichten.Wel dient dit uiterlijk een maand na zijn overlijden te gebeuren. Als er echter een lange tijd is versterken, dan is het volgens een aantal geleerden niet nodig om het dodengebed te verrichten. Het verrichten van smeekbeden, bidden om vergeving voor je vader, het vragen om hem te begenadigen en liefdadigheid uitgeven namens hem, zijn allemaal handelingen die de overledene zullen baten. Ongeacht of hij een vader of iemand anders is.

Met betrekking tot de Moeshaf die de overledene heeft achtergelaten, als hij deze in de vorm van liefdadigheid heeft uitgegeven, dan zal dat hem ten goede komen. Ook als hij boeken van nuttige of islamitische kennis, of enig toegestane tak van kennis of wetenschap in de vorm van aalmoes heeft achtergelaten waarvan de mensen kunnen profiteren, zal hij daarvoor beloond worden. Op die manier draagt hij namelijk bij aan iets wat goed is.

Een ander voorbeeld is als hij een stuk grond, huis of winkel heeft achtergelaten als liefdadigheid, waarvan de opbrengsten geschonken worden aan de armen of gedoneerd worden aan de moskee. Voor al deze zaken zal hij beloond worden. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als een persoon sterft, houden zijn verrichtingen op, behalve drie; een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprecht kind dat smeekbeden voor hem verricht.”

(Moeslim)

Een doorlopende liefdadigheid zal de overledenen baten als hij een moslim was. Ook zal hij baat hebben bij de smeekbede van zijn kinderen en anderen, en bij de liefdadigheid die hij heeft opgezet ten behoeve van liefdadigheidsdoeleinden zoals een huis, landgoed, een winkel, dadelpalmen, enzovoort. Zolang de mensen er gebruik van maken, zij van haar inkomsten eten en profiteren van het inkomen, of de inkomsten ervan besteed worden aan het onderhouden en inrichten van moskeeën voor de moslims, dan zal hij profiteren van deze liefdadigheid.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz
(Fataawa Noer calaad-Darb, boekdeel 1, blz. 198-199)