Het reciteren van een specifiek vers bij overlijden

9980
Vraag:
Wat is het oordeel over het reciteren van het volgende vers (interpretatie van de betekenis): “O tot rust gekomen ziel. Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd (ontvangen door Hem). na het overlijden van een persoon, zoals sommigen doen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Het is niet toegestaan om deze woorden over een specifieke persoon te reciteren. Dit suggereert namelijk dat het desbetreffende vers slaat op deze persoon.
En Allah weet het het best.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Fatawaa al-cOelamaa il-balad il-Haraam blz.211