Is het toegestaan om de begraafplaatsen van de ongelovigen te bezoeken?

12345
Vraag:
Is het toegestaan om de begraafplaatsen van de ongelovigen te bezoeken?
Antwoord:
Als men dit doet om hier lering uit te trekken, dan is hier niets op tegen. De Profeet (vrede zij met hem) bezocht namelijk het graf van zijn moeder en vroeg zijn Heer of hij (vrede zij met hem) vergeving voor haar mocht vragen. Zijn Heer stond hem dit echter niet toe. Dit geeft aan dat slechts het bezoeken van de graven toegestaan is.
Sheikh cAbd ul-cAziez ibn Baaz
Madjmoec ul-Fataawaa war-Rasaa’il, boekdeel 13