Krans op een graf plaatsen

8557

Vraag:

Is het plaatsen van een krans op het graf van een militair gelijk aan het verheerlijken en aanbidden van de doden, ‘heiligen’ en vrome mensen?

Antwoord:

Deze handelwijze is een innovatie en extreem wat betreft het vereren van de doden. Tevens is het te vergelijken met het handelen van degenen die de vrome mensen overdreven vereren. Gevreesd wordt dat deze handeling kan leiden tot het bouwen van gewelven boven hun graven in de hoop hun zegeningen (d.w.z. van de doden) te krijgen, en hen als goden te maken naast Allah, de Verhevene.

Deze praktijken dienen gestopt te worden zodat het niet zal leiden tot Shirk (ongeloof).

En bij Allah ligt al het succes. Moge Allah vrede en zegeningen uitspreiden over onze Profeet en zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 1, blz. 20)