Oproep van het gebed bij het graf

6286
Vraag:
Wat is het oordeel over het verrichten van de Adhaan en de Iqaamah bij het graf van de overledene als men deze hierin plaatst?
Antwoord:
Er is geen twijfel dat dit een innovatie is waar Allah geen grondslag voor heeft geopenbaard. Het is namelijk niet overgeleverd van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) of één van zijn metgezellen.
Al het goede ligt in het volgen van hen en het bewandelen van hun pad. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En de allereerste van de Moehaadjiroen (uitgewekenen) en de Ansaar (helpers) en degenen die hen volgden in goede daden; Allah heeft welbehagen aan hen.”
(Soerat at-Tawbah: 100)
En de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:
“Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat hier niet toe behoort, dit zal verworpen worden.”
(al-Boekhaari)
In andere bewoordingen heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak; het zal verworpen worden.”
(Moeslim)
Moeslim heeft in een overlevering van Djaabir opgenomen dat hij (vrede zij met hem) in de vrijdagpreek plachte te zeggen: “Waarlijk, het beste woord is het Boek van Allah en de beste leiding is de leiding van Mohammed. De slechtste van zaken zijn de innovaties en iedere nieuwlichterij is een dwaling.”
(Moeslim en an-Nasaa’i)
Sheikh Ibn Baaz
(Fataawaa al-Islaamiyyah, boekdeel 3, blz. 112)