Stemverheffing tijdens een begrafenis

6211
Vraag:
Bij het volgen van een begrafenisstoet horen wij sommige mensen luidkeels “Laa ilaaha illAllaah” of “Allaahoe Akbar” zeggen. Wat is het oordeel hierover?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Dit is een verwerpelijke daad die geen oorsprong kent in de Islamitische Wetgeving. Hetgeen voorgeschreven is bij het volgen van een begrafenisstoet is het gedenken van het Hiernamaals en de dood. Ook kan men om vergeving en genade vragen voor de overledene, zonder hierbij de stem te verheffen.
Qays ibn cAbbaad, de grote Taabicie heeft gezegd: “De metgezellen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hielden niet van het verheffen van de stemmen tijdens drie gelegenheden: begrafenissen, gedenken van Allah (Dhikr) en het voeren van strijd.”
Sheikh Ibn Baaz